Legământul rostit de elevii claselor a IX-a la deschiderea anului şcolar;

        Sesiunea de referate ştiinţifice ale elevilor, desfăşurate pe 3 secţiuni: <Ştiinţe reale> ,

          <Limbă şi comunicare> şi <Ştiinţe umaniste>, anual;

        Ziarele  „CURIER”, „infosport”, periodice de informaţii, cu apariţie lunară;

        Revista „ORIZONTURI ŞTIINŢIFICE”, (Matematică şi Ştiinţe ale naturii”),cu apariţie anuală;

        Revista „CURIER LITERAR”, (Limba şi literatura română), cu apariţie anuală;

        Revista „LES CHEMINS DES ETOILES”  (Limba franceză), cu apariţie anuală;

        Revista  „FLASH” (Limba engleză), cu apariţie anuală;

        Revista „INIMI SUB DRAPEL”, cu apariţie anuală;

        Revista „PRAXIOLOGIA EDUCAŢIEI” , cu apariţie anuală – cuprinde studii  prezentate de

          cadrele didactice şi militare   ale colegiului la  sesiunea de comunicări pe teme de 

           psihopedagogie şi metodică;

        Concursul „Cine ştie câştigă”  clasele a X-a,  pe teme de cultură  generală, anual;

        Simpozionul „La aniversară” , anual, 15 ianuarie;

        Cenaclul „MIHAI EMINESCU” produse anuale ale activităţii desfăşurate:

      culegere de poezii „Cuvinte-n marş solar”  - 2003

      culegere de poezii „Freamăt de aripi” - 2005

      proză scurtă şi poezie „Petale de gând” - 2006

        Produse ale activităţii cercurilor de istorie şi pictură:

         „Creatori populari în meşteşugul prelucrării artistice a lemnului din satele de pe Valea

          Sebeşului”

    „Album Icoane pictate pe lemn”

    „Album grafică”

      

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei României – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei de 9 mai – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Tineretului – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Armatei – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Municipiului – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Forţelor Terestre – anual

         Concurs de scenete şi teatru scurt, anual;

         Concurs de majorete, anual;

         Balul bobocilor, anual;

         Balul absolvenţilor, anual;

         Balul mărţişorului, anual;

         Excursii de orientare şcolară şi de agrement (5 pe an)

         „INTER CMLMV „ - Emisiuni proprii TV, lunar, emisiuni proprii radio, zilnic;

         Ziua Porţilor Deschise, anual;

   Participarea elevilor colegiului la activităţi de ecologizare, periodic;

         Participarea elevilor colegiului la activităţi organizate de Romsilva –

            „Luna pădurii”;

         Activităţi de promovare a ofertei educaţionale (Bursei locurilor de

           muncă, etc.);

        Organizarea întâlnirilor promoţiilor de absolvenţi anterioare anului

          1947 şi de la Alba Iulia;

 

© 2008