Admitere

 

 

 

 

Colegiul Național Militar “ Mihai Viteazul”, prima treaptă a învăţământului militar, are ca obiectiv principal formarea absolvenţilor – candidaţi pentru învăţământul militar superior şi postliceal. Aici, tinerii la vârsta preadolescenţei şi adolescenţei, îşi „şlefuiesc caracterul”, învaţă şi trăiesc în spiritul normelor ostăşeşti, care presupun responsabilitate, disciplină, răbdare, pricepere şi conştiinciozitate.

        

Cifra de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 este de 120 de locuri.

 

__________________________________________________________________________

    IMPORTANT !!!  

Candidaţii pot opta pentru şcolarizarea în oricare dintre cele 5 colegii militare:

 

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "ŞTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG-MOLDOVENESC

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANŢA

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA

 

MAI MULTE INFORMAŢII AICI

 

Pe toată durata şcolarizării în colegiul militar beneficiezi

de echipament, rechizite, cazare, masă, asistenţă medicală GRATUITE !!!

 _________________________________________________________________________

Admiterea constă în: 

 

 1. Recrutarea candidaţilor prin Centrele Militare Judeţene/Zonale - Birourile de Informare Recrutare,  existente în fiecare reşedinţă de judeţ.

 

2. Selecţia aptitudinală la Centrele Zonale de Selecţie si Orientare  , conform planificării:

         - testare psihologică;

         - testare aptitudini fizice;

         - interviu de evaluare şi orientare.

Doar candidaţii declaraţi "ADMIS" la selecţia aptitudinală  de la

Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare participă la:

 

3. ETAPA I:

 

16.05.2019 , până la ora 18.00– prezentarea candidaţilor şi predarea anexei la fişa de înscriere

17.05.2019, între orele 9.00-12.00 – Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

      Proba durează 3 ore, constă din test grilă la disciplinele:

          - Matematică (10 itemi Algebră+10 itemi Geometrie) şi

          - Limba şi literatura română (10 itemi),

                    conform programelor în vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a.  

    Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către 2 evaluatori, asistaţi de alţi doi candidaţi;

- sunt declaraţi  „ADMIS” candidaţii care au obţinut la testul grilă cel puţin nota 6,00.

- la testul de tip grilă nu se admit contestaţii.

 

Candidaţii declaraţi  „RESPINS” participă la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.

 

17.05.2019, până la ora 16.00    –  afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor

17.05.2019, după ora 16.00        –  ridicarea anexei la fişa de înscriere de către candidaţii declaraţi

18.05.2019, până la ora 19.00         NEADMIS la testul grilă de verificare a cunoştinţelor

 

     ETAPA II:

 

02.07.2019, până la ora 16.00 - calcularea mediilor finale de admitere şi transmiterea listei

                                                    candidaţilor declaraţi ADMIS, în format electronic la

                                                    comisiile judeţene, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice

                                                    în aplicaţia informatică centralizată

03.07.2019 - validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor ADMIŞI în

                     colegiile militare şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin

                     tipărire din aplicaţia informatică centralizată

 

03.07.2019 – afişarea rezultatelor

 

04.07.2019, până la ora 16.00 – ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi ADMIS (la un alt

                                                   colegiu decât cel în care a susţinut examenul) şi NEADMIS. Solicitarea

                                                    în scris pentru renunţarea la locul obţinut (dacă e cazul)

05.07.2019, până la ora 14.00 – prezentarea candidaţilor admişi şi a părinţilor/reprezentanţilor

                                                   legali la sediul colegiilor  militare unde au fost admişi cu fişa de

                                                    înscriere şi dosarul de candidat în original                      

05.07.2019, după ora 14.00 - transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în format electronic,

                                             la Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii  operaţiunilor

                                              specifice în aplicaţia informatică centralizată

 

05.07.2019, după ora 14.00 – afişarea rezultatelor finale

 

Candidaţii sunt clasificaţi în funcţie de opţiune şi în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobate.

 _________________________________________________________________________

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA=0,3 x MA+0,7 x NT

unde:

   MFA= media finală de admitere

    MA=media de admitere obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în  

            învăţământul preuniversitar de  stat

    NT= nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi

         literatura română susţinut în colegiu

 _________________________________________________________________________

 

Candidaţii declaraţi  „NEADMIS” participă la repartizarea computerizată

în instituţiile de învăţământ civile.

 

_______________________________________________________________________

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:     colegiul.albaiulia@roaf.ro

_______________________________________________________________________

 

 

 

REZULTATE TESTE 2019

 

REZULTATE ADMITERE

 

2017-2018

FETE+BĂIEŢI

 

 

2016-2017

FETE+BĂIEŢI

 

2015-2016

- FETE         - BĂIEŢI

2014-2015

- FETE         - BĂIEŢI

2013-2014

- FETE         - BĂIEŢI

2012-2013

- FETE         - BĂIEŢI

2011-2012

- FETE         - BĂIEŢI

 

 

 

-------------------------------------------

 

Lista Birouri Informare-Recrutare

 

 

GHIDUL CANDIDATULUI

 

 

Criterii generale de recrutare

 

     Selecţia aptitudinală

 

Probe fizice

 

 

 

 

--------------------------------------------

-

 

Taxe estimative

- înscriere: 10 lei

  Exceptii: (citeşte mai mult)

- cazare: 9 lei/noapte

- masă: 35 lei/zi

 

 

_____________________

 

SUBIECTE

    2004   2005 

   2006   2007

         2008   2009

         2010   2011

         2012   2013

         2014   2015

         2016   2017

         2018   2019

 

 

 

     
© 2008