Admitere

 

 

 

 

Colegiul Național Militar “ Mihai Viteazul”, prima treaptă a învăţământului militar, are ca obiectiv principal formarea absolvenţilor – candidaţi pentru învăţământul militar superior şi postliceal. Aici, tinerii la vârsta preadolescenţei şi adolescenţei, îşi „şlefuiesc caracterul”, învaţă şi trăiesc în spiritul normelor ostăşeşti, care presupun responsabilitate, disciplină, răbdare, pricepere şi conştiinciozitate.

         Anual, instituţia noastră îşi selectează cu ajutorul Birourilor/ Oficiilor de Informare Recrutare (existente în fiecare judeţ) şi a Centrelor Zonale de Selecţie şi Orientare, structuri militare independente subordonate Statului Major General (care funcţionează în incinta fiecărui colegiu militar), tineri absolvenţi ai claselor a VIII-a (care nu împlinesc 16 ani până la începutul anului şcolar), băieţi şi fete, capabili să se integreze exigenţelor colegiului, spre a fi instruiţi, educaţi pentru cariera militară, dar şi pentru integrarea în structurile societăţii actuale şi de viitor.

Cifra de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 este de 120 de locuri

(20 pentru fete şi 100 pentru băieţi)

__________________________________________________________________________

    IMPORTANT !!!  

Candidaţii pot opta pentru şcolarizarea în oricare dintre cele 3 colegii militare,

PROBELE DE SELECŢIE SUSŢINÂNDU-SE ÎN CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE ŞI ORIENTARE

care funcţionează în incinta FIECĂRUI COLEGIU MILITAR !!!

(Exemplu: elevii din jud. Maramureş,  Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare ş.a.,  pot opta pentru colegiul militar din Alba Iulia, chiar dacă susţin probele de selecţie eliminatorie la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung-Moldovenesc ) 

 

Pe toată durata şcolarizării în colegiul militar beneficiezi

de echipament, rechizite, cazare, masă, asistenţă medicală GRATUITE !!!

 _________________________________________________________________________

Admiterea constă în: 

 

 1. Recrutarea candidaţilor prin Birourile/Oficiile de Informare Recrutare (BIR),  existente în fiecare judeţ, arondate fiecărui  Centru Zonal de Selecţie şi Orientare (vezi lista BIR).

 (conform Metodologiei de admitere în colegiile militare,

nu există barem de înălţime sau greutate )

 

2. Selecţia eliminatorie la Centrele Zonale de Selecţie si Orientare, conform planificării:

         - testare psihologică;

         - testare aptitudini fizice;

         - interviu de evaluare şi orientare.

Doar candidaţii declaraţi "ADMIS" la selecţia eliminatorie de la

Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare participă la:

 

3. ETAPA I:

26.05.2016 , până la ora 16.00– prezentarea candidaţilor şi predarea anexei la fişa de

    înscriere

27.05.2016, între orele 9.00-12.00 – Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

Proba durează 3 ore, constă din test grilă la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română, conform programelor în vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a.  

- corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către 2 profesori, asistaţi de alţi doi candidaţi;

- proba se apreciază cu "ADMIS" sau "RESPINS";

- sunt declaraţi  „ADMIS” candidaţii care au obţinut la testul grilă cel puţin nota 6,00.

- la testul de tip grilă nu se admit contestaţii.

 

Candidaţii declaraţi  „RESPINS” participă la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.

 

27.05.2016, până la ora 17.00 – afişarea rezultatelor testului grilă

27.05.2016, după ora 17.00 – ridicarea anexei la fişa de înscriere

     ETAPA II:

07.07.2016, până la ora 11.00– prezentarea candidaţilor admişi la testul grilă, cu fişa de

                                                       înscriere şi foaia matricolă

07.07.2016, până la ora 16.00 – afişarea rezultatelor finale la concursul de admitere

07.07.2016, după ora 16.00 – ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi NEADMIS

Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobate.

 _________________________________________________________________________

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA=(NT+MA) : 2

unde:

   MFA= media finală de admitere

   NT= nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu

   MA=media de admitere obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul preuniversitar de  stat

 _________________________________________________________________________

 

În cazul în care pe ultimul loc disponibil (separat fete şi băieţi) există mai mulți candidați cu aceeași medie finală de absolvire, departajarea lor se va face după:

1.       a) media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

c) nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;

d) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naţionale;      

2.  Dacă egalitatea persistă după criteriile de la pct. 1, departajarea se va face după nota obţinută la testul tip  

     grilă de verificare a cunoştinţelor;

3. În cazul în care mediile menţionate la pct. 1 şi 2 sunt egale, toţi aceşti candidaţi vor fi declaraţi  "ADMIS".

 

Candidaţii declaraţi  „NEADMIS” participă la repartizarea computerizată

în instituţiile de învăţământ civile.

 

_______________________________________________________________________

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:     colegiul.albaiulia@forter.ro

_______________________________________________________________________

 

 

 

REZULTATE ADMITERE

 

2016-2017

- FETE         - BĂIEŢI

2015-2016

- FETE         - BĂIEŢI

2014-2015

- FETE         - BĂIEŢI

2013-2014

- FETE         - BĂIEŢI

2012-2013

- FETE         - BĂIEŢI

2011-2012

- FETE         - BĂIEŢI

2010-2011

 

REZULTATE TESTE ALBA

 

REZULTATE TESTE CRAIOVA

 

-------------------------------------------

 

Lista Birouri Informare-Recrutare

 

GHIDUL CANDIDATULUI

 

 

Criterii generale de recrutare

 

 

Testare aptitudini fizice

 

 

--------------------------------------------

-

 

Taxe estimative

- înscriere: 10 lei

  Exceptii: (citeşte mai mult)

- cazare: 9 lei/noapte

- masă: 35 lei/zi

 

 

_____________________

 

SUBIECTE

    2004   2005 

   2006   2007

         2008   2009

         2010   2011

         2012   2013

         2014   2015

 

© 2008