Admitere

 

 

 

Cifra de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 este de 120 de locuri.


IMPORTANT !!!
Candidaţii pot opta pentru şcolarizarea în oricare dintre cele 5 colegii militare:

 

1.COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA

2.COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
  3.COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "ŞTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG-MOLDOVENESC

        4.COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANŢA
5.COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA

   MAI MULTE INFORMAŢII
 AICI  (Dispoziţia nr. D.G.M.R.U. 19 din 30.12.2019 pentru aprobarea „I.M.-3/69, Metodologia-cadru privind înscrierea candidaţilor, organizarea şi desfăşurarea admiterii în colegiile naţionale militare”) disponibilă la adresa de internet https://dmru.mapn.ro
Pe toată durata şcolarizării în colegiul militar beneficiezi de echipament, rechizite, cazare, masă,                      asistenţă medicală GRATUITE !!!

 

Admiterea constă în:

1. Recrutarea candidaţilor prin Centrele Militare Judeţene/Zonale - Birourile de Informare Recrutare, existente în fiecare reşedinţă de judeţ.

2. Selecţia aptitudinală la Centrele Zonale de Selecţie si Orientare , conform planificării:

- testare psihologică;

- testare aptitudini fizice;

- interviu de evaluare şi orientare.

 

Doar candidaţii declaraţi "ADMIS" la selecţia aptitudinală de la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare participă la:

3. ETAPA I:

23.05.2022 - primirea de către CNM a dosarelor de candidat de la Birourile informare-recrutare la care au fost arondați aceștia, în funcție de județul de domiciliu

26.05.2022 – prezentarea candidaţilor la colegiul unde au fost repartizați pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor

27.05.2022 – susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor

Proba durează 3 ore, constă din susţinerea unei probe de verificare a cunoştinţelor la disciplinele:

- Matematică (10 itemi Algebră+10 itemi Geometrie) şi

- Limba şi literatura română (10 itemi),

conform programelor  şcolare valabile pentru Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a.

Corectarea lucrării se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către 2 membri evaluatori din comisia de admitere, asistaţi de alţi doi candidaţi din aceeaşi sală, ca martori. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la evaluarea ultimei lucrări, iar rezultatele se comunică în aceeaşi zi. Nota obţinută este finală şi nu poate fi modificată ulterior.

- sunt declaraţi „ADMIS” candidaţii care au obţinut la testul grilă cel puţin nota 6,00.

Candidaţii declaraţi „RESPINS” participă la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.

27.05.2022 – afişarea rezultatelor probei de verificare a cunoştinţelor

ETAPA II:

03.06.2022 - transmiterea în format electronic, către comisia județeană, a opțiunilor și notelor candidaților admiși la proba de verificare a cunoștințelor, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

30.06.2022 - transmiterea de către comisiile judeţene/ municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare, a bazei de date judeţene cuprinzând mediile finale de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

30.06 - 02.07.2022 - validarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de înscriere (e-mail, online, fizic), corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din aplicaţia informatică centralizată

04.07.2022 - repartizarea computerizată în învăţământul militar liceal şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată

04.07.2022 - afişarea rezultatelor preliminare

04 - 05.07.2022 până la ora 16.00 - solicitarea, în scris, a opțiunilor de  renunţare la locul obţinut (dacă este cazul)

04 - 05.07.2022 până la ora 16.00 - confirmarea locului ocupat, prin completarea Cererii de înscriere în colegiu (e-mail, online)

06.07.2022, între orele 08.00-12.00 - completarea locurilor rămase libere ca urmare a renunţării  la locul obţinut, prin repartizarea manuală centralizată (dacă este cazul)

06.07.2022 - transmiterea  listei candidaţilor declaraţi „ADMIS”, în format electronic, la Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

06.07.2022, după ora 15.00 - afişarea rezultatelor finale

Până cel târziu la data de 15.08.2022 - Transmiterea dosarului candidatului, completat cu „Cererea de înscriere” şi „Fişa de echipare”, completată, prin grija comandantului colegiului unde elevul a susţinut proba de evaluare a cunoştinţelor, la colegiul unde acesta a fost declarat admis

Candidaţii  care au fost declaraţi „Admis” la proba de verificare a cunoştinţelor de Limba şi literatura română şi Matematică şi au participat la evaluarea naţională sunt ierarhizaţi şi repartizaţi în colegiile naţionale militare, la data prevăzută în Calendarul admiterii, prin ADLIC, în funcţie de media finală de admitere şi opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiile naţionale militare.

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA=0,2 x MA+0,8 x NP

unde:

MFA= media finală de admitere

MA=media de admitere calculată potrivit formulei stabilite în anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, nr. 5457/2020

NP= nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu

Candidaţii declaraţi „NEADMIS” participă la repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.
 

 

REZULTATE ADMITERE

 

2021

FETE+BĂIEȚI

 

2020

FETE+BĂIEŢI

 

2019

FETE+BĂIEŢI

 

2018

FETE+BĂIEŢI

 

2017

FETE+BĂIEŢI

 

2016

- FETE         - BĂIEŢI

2014-2015

- FETE         - BĂIEŢI

2014

- FETE         - BĂIEŢI

2013

- FETE         - BĂIEŢI

2012

- FETE         - BĂIEŢI

 

 

 

-------------------------------------------

 

Lista Birouri Informare-Recrutare

 

 

GHIDUL CANDIDATULUI

 

 

Criterii generale de recrutare

 

     Selecţia aptitudinală

 

Probe fizice

 

 

 

 

--------------------------------------------

-

_____________________

 

SUBIECTE

    2004   2005 

   2006   2007

         2008   2009

         2010   2011

         2012   2013

         2014   2015

         2016   2017

         2018   2019

         2021

 

 

 

 

© 2008