Admitere

 

 

 

 

Colegiul Național Militar “ Mihai Viteazul”, prima treaptă a învăţământului militar, are ca obiectiv principal formarea absolvenţilor – candidaţi pentru învăţământul militar superior şi postliceal. Aici, tinerii la vârsta preadolescenţei şi adolescenţei, îşi „şlefuiesc caracterul”, învaţă şi trăiesc în spiritul normelor ostăşeşti, care presupun responsabilitate, disciplină, răbdare, pricepere şi conştiinciozitate.

        

Cifra de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 este de 120 de locuri.

 

__________________________________________________________________________

    IMPORTANT !!!  

Candidaţii pot opta pentru şcolarizarea în oricare dintre cele 4 colegii militare.

(vezi lista)

 

Pe toată durata şcolarizării în colegiul militar beneficiezi

de echipament, rechizite, cazare, masă, asistenţă medicală GRATUITE !!!

 _________________________________________________________________________

Admiterea constă în: 

 

 1. Recrutarea candidaţilor prin Centrele Militare Judeţene/Zonale - Birourile de Informare Recrutare,  existente în fiecare reşedinţă de judeţ (vezi lista).

 

2. Selecţia aptitudinală la Centrele Zonale de Selecţie si Orientare (vezi lista) , conform planificării:

         - testare psihologică;

         - testare aptitudini fizice;

         - interviu de evaluare şi orientare.

Doar candidaţii declaraţi "ADMIS" la selecţia aptitudinală  de la

Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare participă la:

 

3. ETAPA I:

 

17.05.2018 , până la ora 18.00– prezentarea candidaţilor şi predarea anexei la fişa de înscriere

18.05.2018, între orele 9.00-12.00 – Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

      Proba durează 3 ore, constă din test grilă la disciplinele:

          - Matematică (10 itemi Algebră+10 itemi Geometrie) şi

          - Limba şi literatura română (10 itemi),

                    conform programelor în vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a.  

    Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către 2 evaluatori, asistaţi de alţi doi candidaţi;

- sunt declaraţi  „ADMIS” candidaţii care au obţinut la testul grilă cel puţin nota 6,00.

- la testul de tip grilă nu se admit contestaţii.

 

Candidaţii declaraţi  „RESPINS” participă la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.

 

18.05.2018, până la ora 16.00 – afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor

18.05.2018, până la ora 19.00 – ridicarea anexei la fişa de înscriere de către candidaţii declaraţi

                                                    NEADMIS la testul grilă de verificare a cunoştinţelor

 

     ETAPA II:

 

26.06.2018 - transmiterea de către comisiile judeţene/municipiului Bucureşti către colegiile militare a

                     bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării

                     operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

26.06.2018, până la ora 16.00 - calcularea mediilor finale de admitere şi transmiterea listei

                                                    candidaţilor declaraţi ADMIS, în format electronic şi imprimat, la

                                                    comisiile judeţene

27.06.2018 - validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor ADMIŞI în

                     colegiile militare şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin

                     tipărire din aplicaţia informatică centralizată

27.06.2018 – afişarea rezultatelor finale

28.06.2018, până la ora 16.00 – ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi NEADMIS

28.06.2018 - transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în format electronic şi imprimat, la

                      Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii  operaţiunilor specifice în

                      aplicaţia informatică centralizată

 

29.06.2018, până la ora 14.00 – prezentarea candidaţilor admişi şi a

                                                              părinţilor/reprezentanţilor legali la sediul colegiilor

                                                              militare cu foaia matricolă şi fişa de înscriere

 

 

Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobate.

 _________________________________________________________________________

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA=(NT+MA) : 2

unde:

   MFA= media finală de admitere

   NT= nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu

   MA=media de admitere obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul preuniversitar de  stat

 _________________________________________________________________________

 

Candidaţii declaraţi  „NEADMIS” participă la repartizarea computerizată

în instituţiile de învăţământ civile.

 

_______________________________________________________________________

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:     colegiul.albaiulia@forter.ro

_______________________________________________________________________

 

 

 

REZULTATE ADMITERE

 

2017-2018

FETE+BĂIEŢI

 

 

2016-2017

FETE+BĂIEŢI

 

2015-2016

- FETE         - BĂIEŢI

2014-2015

- FETE         - BĂIEŢI

2013-2014

- FETE         - BĂIEŢI

2012-2013

- FETE         - BĂIEŢI

2011-2012

- FETE         - BĂIEŢI

 

 

 

-------------------------------------------

 

Lista Birouri Informare-Recrutare

 

 

GHIDUL CANDIDATULUI

 

 

Criterii generale de recrutare

 

     Selecţia aptitudinală

 

Probe fizice

 

(vezi film traseu aplicativ)

 

 

 

--------------------------------------------

-

 

Taxe estimative

- înscriere: 10 lei

  Exceptii: (citeşte mai mult)

- cazare: 9 lei/noapte

- masă: 35 lei/zi

 

 

_____________________

 

SUBIECTE

    2004   2005 

   2006   2007

         2008   2009

         2010   2011

         2012   2013

         2014   2015

         2016   2017

         2018

 

 

 

     
© 2008