Jurământul rostit de elevii claselor a IX-a la deschiderea anului şcolar;

 

        Sesiunea de referate ştiinţifice ale elevilor, desfăşurate pe 3 secţiuni: <Ştiinţe reale> ,

          <Limbă şi comunicare> şi <Ştiinţe umaniste>, anual;

 

        Ziarele  „CURIER”, „Infosport”, periodice de informaţii, cu apariţie lunară;

       

        Revista „INIMI SUB DRAPEL”, cu apariţie anuală;

 

        Revista „PRAXIOLOGIA EDUCAŢIEI” , cu apariţie anuală – cuprinde studii  prezentate de

          cadrele didactice şi militare   ale colegiului la  sesiunea de comunicări pe teme de 

           psihopedagogie şi metodică;

 

        Simpozionul „La aniversară” , anual, 15 ianuarie;

 

        Cenaclul „MIHAI EMINESCU”

 

        "Coala şi peniţa" - produse ale activităţii cercurilor de  pictură

      

 

      

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei României – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei de 9 mai – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Tineretului – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Armatei – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Municipiului – anual

         Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Forţelor Terestre – anual

          Concurs "Instrucţie cu cântec" anual;

           Cupa 25 octombrie anual;

;         Concurs de majorete, anual;

          Balul bobocilor, anual;

         Balul absolvenţilor, anual;

         Balul mărţişorului, anual;

         Excursii de orientare şcolară şi de agrement

         Ziua Porţilor Deschise, anual;

   Participarea elevilor colegiului la activităţi de ecologizare, periodic;

         Participarea elevilor colegiului la activităţi organizate de Romsilva –

            „Luna pădurii”;

         Activităţi de promovare a ofertei educaţionale (Bursei locurilor de

           muncă, etc.);

        Organizarea întâlnirilor promoţiilor de absolvenţi anterioare anului

          1947 şi de la Alba Iulia;

 

© 2008