Singurul colegiu militar care a primit de trei ori

titlul de  „Şcoală Europeană” - 2006, 2012 şi  2015.

          

        

 Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia este o instituție de elită a învățământului românesc. Printre prioritățile instituției se numără și derularea de proiecte internaționale. De-a lungul timpului au fost derulate proiecte Socrates, Comenius şi Erasmus+, care au adus instituției noastre trei titluri de Şcoală Europeană în edițiile 2006, 2012, respectiv 2015.
              În perioada 2003-2005 s-au derulat 3 proiecte Socrates-Comenius:
2003-2004- LANDSCAPE, în parteneriat cu licee din Germania, Italia, Slovenia, Lituania
2003- EUROBANCABORSA, în parteneriat cu licee din Germania, Italia
2005- KING’S ROAD, în parteneriat cu licee din Germania, Italia, Turcia

 

                          8 mai 2006-  "Şcoală Europeană 2006"

23 martie 2007  Titlul onorific „Robert Schuman”

acordat unei clase de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

 

              Începând cu anul 2009 au fost derulate 6 proiecte de colaborare pe platforma                   E- Twinning.
             În perioada 2009-2011 s-a derulat proiectul Comenius “Let’s promote & share the beauty of our regions” , la care au participat şcoli din Slovenia, Italia, Grecia, Bulgaria, Cehia şi Polonia.

  7 iunie 2012 "Şcoală Europeană 2012”


             În perioada 2013-2015 colegiul a derulat două proiecte Comenius:
-“Trois langues, Deux cultures. Une même famille latine”, în limba franceză, în parteneriat cu Istituto d`Istruzione Superiore„ A Motti” din Regiio Emilia, Italia.
-“ Mens Sana in Corpore Sano. Let’ find the Balance”, un parteneriat multilateral în limba engleză cu licee din Suedia, Italia, Turcia, Portugalia, Grecia, Bulgaria şi Wallis et Furtuna.

 

  16 iunie 2015 "Şcoală Europeană 2015”
 

În contextul societății contemporane, calitatea educației este cea care asigură viitorul acesteia, iar implementarea calității europene în colegiul nostru trebuie să împletească tradiția şi experiența cu inovația europeană. Calitatea europeană nu poate fi implementată fără o resursă umană bine pregătită și preocupată de autoperfecționare.
          În perioada 2014-2016 s-a desfăşurat proiectul “Împletind tradiția cu inovația, implementăm calitatea europeană în școală”, proiect care și-a propus ca obiective formarea cadrelor didactice și militare în următoarele domenii: adaptarea curriculumului la specificul profilului, utilizarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ, modernizarea predării limbilor străine, managementul clasei și a activităților educative, consilierea și orientarea socio-profesională a elevilor, managementul proiectelor europene,managementul relației școală-familie. În cadrul acestui proiect de mobilitate au participat 14 cadre didactice, 5 cadre militare şi psihologul școlar. În cadrul proiectului, alături de instituția noastră, au mai participat încă 4 instituții partenere: CREF, Euneos, Dorea Educational Institut si English Matters, acestea fiind furnizoare de activități de formare. Cursurile s-au desfăşurat în ţări precum Portugalia, Irlanda, Cehia şi Spania. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au avut un impact major asupra instituției, cadrelor didactice şi militare, elevilor şi părinților acestora, precum și a comunității locale. Cadrele didactice și militare și-au îmbunătățit competențele profesionale, iar elevii beneficiază de o pregătire adecvată profilului, de consiliere și orientare profesională de calitate.

  
      

  Afyonkarahisar - Experienţe de neuitat

       În perioada 22-29 aprilie 2018, zece elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, însoţiţi de către domnul Ovidiu Boc şi doamna Livia Crocoş, în calitate de delegaţi-reprezentanţi ai Primăriei municipiului Alba Iulia, au participat la schimbul de experienţă în cadrul Proiectului “A Healthy Lifestyle For Youngsters (Un stil de viață sănătos pentru tineri)” în Afyonkarahisar, un oraș din Turcia care numără peste 260.000 locuitori. Acest parteneriat a fost declarat finanţabil de către Uniunea Europeană prin programul ERASMUS +, KA1 – Learning Mobility of Individuals, Youth mobility.

                                                                                        mai mult...
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008