Proiectele educative sunt deja o tradiţie în colegiul militar şi au înscris "pagini de istorie" prin numeroşii elevi care s-au remarcat. Astfel, proiecte precum "Instrucţie cu cântec"  şi "Cupa majoretelor"  sunt îndelung aşteptate şi reprezintă modalităţi de afirmare, de materializare a cunoştinţelor dobândite la orele de pregătire militară şi sport.

Există şi o serie de proiecte care vin în întâmpinarea dezvoltării personalităţii elevilor ca o manieră de prevenire, de însuşire a unor practici sănătoase şi etice.Astfel, "Să spunem NU violenţei", "Schimbarea începe cu tine", "Alcoolul şi drogurile-Adicţia"  sunt proiecte care le-a dezvoltat elevilor capacitatea de a preîntâmpina şi combate viciile.

 Educaţia civică a elevilor este completată şi de acţiuni  care îi responsabilizează, îi ajută să vadă realitatea şi dintr-o altă perspectivă,  precum proiectele de împădurire, ecologizare sau de ajutorare a nevoiaşilor.

 

Activităţile extraşcolare au reprezentat întotdeauna un mijloc prin care elevul din colegiul militar a avut posibilitatea de a-şi descoperi talentele, de a-şi pune în valoare aptitudinile, de a se regăsi pe sine şi, de ce nu, de a ieşi din rutina zilnică.

Multitudinea de oportunităţi: dansuri populare şi de societate, grupul satiric, formaţiile artistice de muzică populară, uşoară şi folk, constituie atât un mod plăcut prin care elevii îşi petrec timpul liber, cât şi o educaţie non-formală prin care învaţă, se modelează, îşi formează abilităţi.

 

Activitatea de consiliere educativă este una naturală, dar şi necesară. Prin ea, elevii socializează, învaţă să aprecieze, îşi fundamentează caracterul, consolidează prietenii. Astfel, ei au răspuns prezent la toate solicitările, atât din partea instituţiei noastre, cât şi a celor din exterior, reprezentând colegiul şi demonstrând că dacă se doreşte se poate împleti eticul cu esteticul.

 

 

Clubul de Turism şi Ecologie „Beretele Albastre”

 

 

    În Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” este înfiinţat

Clubul de Turism şi Ecologie „Beretele Albastre” , coordonat de către psiholog Darius Duriga.

  

 Clubul îşi propune ca prin activităţile pe care le desfăşoară să promoveze valorile militare şi ale colegiului militar albaiulian.

 

Obiectivele clubului :

·  Organizarea unor activităţi cu caracter civic, social şi cultural;

·  Organizarea de acţiuni de turism montan sau sportiv, promovarea ecoturismului , acţiuni de atragere a elevilor în drumeţii sau excursii si petrecerea timpului liber mai aproape de natură;

·  Organizarea unor expoziţii foto, vizionări de filme pe tema cunoaşterii şi protejării mediului înconjurător, precum şi realizarea unor fotografii, creaţii literare sau video în acest sens;

·  Colaborarea cu alte asociaţii sau cluburi similare din ţară sau de pe plan local;

·  Dezvoltarea personalităţii elevilor prin activităţi de socializare, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a spiritului de echipă şi a aptitudinilor privind organizarea şi desfăşurarea unor astfel de activităţi;

·  Creşterea disponibilităţii de voluntariat prin implicarea în diferite activităţi organizate atât la nivelul colegiului cât şi la nivelul municipiului;

·  Participarea la activităţi de promovare a turismului şi de reamenajare a unor zone afectate de exploatări, acţiuni de salubrizare, de reîmpădurire, refacerea unor trasee, indicatoare turistice.

 

 

A fost realizat, în cadrul colegiului un punct de informare-documentare privind activităţile realizate, intitulat Colţul „Beretelor Albastre” .

 

 

 

 

 

 

© 2008