Pe lângă efortul de a asigura performanţa şcolară a  elevilor, în colegiu se pune un accent sporit pe crearea unui mediu educaţional prietenos, de calitate, care oferă toate condiţiile pentru desfăşurarea optimă a procesului de învăţământ.

Dotarea modernă a sălilor de clasă, a cabinetelor şi a laboratoarelor facilitează realizarea unor activităţi de curs în acord cu viziunea şi misiunea colegiului, dovadă fiind premiile şi menţiunile obţinute de elevi alături de profesori, la diverse concursuri şi olimpiade şcolare.

Elevii îşi lărgesc percepţia, îşi formează cunoştinţe temeinice, îşi dezvoltă abilităţile utilizând noile tehnologii, sub îndrumarea unor profesori competenţi şi cu mare disponibilitate pentru formarea viitoarelor cadre militare.

Ei au la dispoziţie laboratoare de informatică, biologie, chimie, cabinete de limbi moderne, discipline socio-umane, pregătire militară, dotate corespunzător cu materiale didactice moderne specifice fiecărei discipline, calculatoare şi aparatură audio-video.

Baza sportivă oferă spaţii optime pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, pregătire militară şi a antrenamentelor pentru toate categoriile de jocuri sportive practicate de elevi.

Cantina, spaţiile de cazare şi infirmeria asigură elevilor condiţii foarte bune de microclimat.

Astfel, colegiul dispune de următoarele spaţii:

*      20 săli de clasă dotate cu mobilier individual modern,  dulapuri compartimentate pentru manuale şi echipament, având asigurate condiţii foarte bune de microclimat;

*      1   sală de lectură unde studiază elevii, atât în  timpul studiului cât şi în timpul liber, dotată cu 2 calculatoare;

*      1   bibliotecă cu aproximativ 35.500 volume de carte, unde se pot găsi atât carte şcolară cât şi literatură beletristică, dotată cu 5 calculatoare şi soft specializat în evidenţa cărţilor, conexiune Internet;

*      8   săli de lectură şi 6 cluburi în spaţiile de cazare, cablu TV;

*      10 laboratoare de specialitate, din care:

o   3 Informatică dotate cu mobilier nou, 75 calculatoare performante, soft-uri educaţionale, 3 imprimante, 3 scannere, conexiune Internet, videoproiector;

o   1 Multimedia, dotat cu aparatură video şi audio modernă, tablă interactivă, materiale specifice pentru învăţarea limbilor moderne, conexiune Internet;

o   3: Fizică, Chimie şi Biologie modernizate, dotate fiecare cu aparatura necesară pentru efectuarea experimentelor în condiţii foarte bune,  calculator, imprimantă, conexiune Internet;

o   3: Limba Română, Socio-umane şi Pregătire militară, dotate fiecare cu mobilier modern, nou, aparatură video şi audio, materiale specifice pentru fiecare disciplină, calculator, conexiune Internet.

*      6 cabinete în care-şi desfăşoară activitatea ariile curriculare “Limbă şi comunicare”;“Om şi societate. Arte”; Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Tehnologii”+ Comisia pentru Asigurarea Calităţii,  „Educaţie fizică”, Cooperare internaţională; Consiliul elevilor;

*      3 birouri în care îşi desfăşoară activităţile compartimentele Relaţii Publice,  Asistenţă Psihologică şi Asistenţă Religioasă, dotate fiecare cu materiale specifice, calculator, imprimantă, conexiune Internet;

*      1  cancelarie pentru cadrele didactice, dotată cu 2 calculatoare, imprimantă, conexiune Internet;

*      4 cancelarii pentru instructorii militari de la companii,  dotate fiecare cu  calculator, imprimantă;

*      1 birou pentru Secretariat dotat cu calculator, imprimantă şi un spaţiu pentru păstrarea arhivei şcolare;

*      1  birou Tehnoredactare+Documentare-Informare dotat cu 3 calculatoare, 3 imprimante, scanner,  conexiune Internet;

*      1  spaţiu tehnic pentru învăţământ dotat cu xerox, 2 calculatoare, 2 imprimante, aparatură de înfoliat, plasticat şi îndosariat lucrări ale elevilor şi ale cadrelor didactice, conexiune Internet;

*      1 studio Radio-TV, dotat cu aparatura necesară transmiterii de emisiuni interne, calculator, imprimantă, conexiune Internet ;

*      1  capelă militară pentru desfăşurarea slujbelor religioase;

*      1  poligon de tragere pentru tir redus, pe 8 direcţii de tragere;

*      1 bază sportivă care satisface în condiţii foarte bune desfăşurarea orelor de educaţie fizică, de pregătire militară, a antrenamentelor pentru toate categoriile de jocuri sportive, cuprinzând:

o   sală de sport în suprafaţă de 700 mp dotată cu vestiare şi grupuri sanitare pentru băieţi şi fete, cu duşuri şi apă caldă permanent, cu suprafaţa de joc din tartan pentru terenuri de handbal, baschet, volei, tenis de masă, dotat cu aparatură de gimnastică pentru toate  aparatele, asigurând condiţii optime de microclimat;

o   sală de forţă cu suprafaţa de 100 mp, dotată cu aparatura necesară îmbunătăţirii şi dezvoltării fizice a elevilor;

o   bază sportivă în aer liber în suprafaţă de 45.149 mp, care cuprinde: teren de fotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de handbal, pistă de atletism,          2 terenuri de tenis de câmp şi portic pentru pregătirea fizică.

*      spaţii de cazare pentru un efectiv de 600 de elevi, dotate cu instalaţii sanitare moderne, maşini de spălat automate;

*      spaţii de hrănire pentru un efectiv de 600 de elevi, modernizate;

*      1  infirmerie dotată cu 50 de paturi, cabinet de  stomatologie,  aparatură şi materiale necesare intervenţiilor de urgenţă, calculator,  imprimantă, conexiune Internet;

*      1  centrală termică;

*      1  parc auto, dotat cu 3 autobuze, microbuz, autoturism de teren,  autoturism de oraş, autosanitară.

 

 

 

© 2008