Nume: Trifon

 

 Prenume: Dorina

 

 Funcţia: director-adjunct

 

 Specialitate: profesor matematică, grad didactic I

 

 Date personale: născută în  6.12.1966 în

  Făgăraş, jud.  Braşov, căsătorită , 2 copii

 

Telefon:

0258/833144

 

HOME

            

trifon.dorina@roaf.ro

      

STUDII LICEALE:

 • Liceul de Matematică-fizică "Nicolae Bălcescu" Craiova, promoţia 1985

 STUDII UNIVERSITARE:

 • Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Matematică, promoţia 1989

 CURSURI DE FORMARE ŞI ACTIVITATE METODICĂ:

 • "Dezvoltarea Competenţelor de Evaluare" (DeCeE), 2008

 • "Educaţie şi schimbare", 2007

 • "Management educaţional", 2007

 • "Consiliere şi orientare", 2005

 • Formare cu competenţe în: "Inspecţia şcolară", "Managementul activităţilor didactice", "Evaluarea de proces şi de produs", 2002-2003

 • "Formare  periodică", 2003

 • "Stagiu de formare pe componenta Reforma", 2001

 • "Program de abilitare curriculară", 1999-2001

 • "Modul pedagogic", 1999-2001

 

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:

 • Profesor matematică Şcoala Generală nr. 3 Sebeş,       1989-1991

                Colegiul Militar Liceal "Mihai Viteazul"

 • Profesor matematică, din 1991

 • Responsabil Subcomisia metodică a diriginţilor, 2004-2005

 • Metodist I.S.J. Alba, din 2004

 • Responsabil cerc pedagogic matematică I.S.J. zona Alba,    din 2006

 • Responsabil Comisie metodică "Ştiinţe reale", 2005-2007

 • Membru în Consiliul Consultativ I.S.J. Alba, din 2007

 • Coordonator proiect "Mathematiques sans frontieres", 2007

 • Membru în comisiile de evaluare la examenele de admitere în colegiu, teste naţionale, bacalaureat, titularizare, olimpiada judeţeană, admiterea în instituţiile militare de învăţământ superior şi postliceal militar - în fiecare an

 • Coordonator concurs "Cangurul matematic"

 

AUTOR DE CĂRŢI ŞI REVISTE DE SPECIALITATE:

 
 • "Teste de evaluare pe unităţi de învăţare - nivel liceu", Ed. GIL, 2003

 • Coautor "Culegere de probleme pentru admiterea în liceu", 2006

 • Coautor "Exerciţii şi probleme pentru clasa a V-a", Ed. METEOR PRESS, 2006

 • "Exerciţii şi probleme pentru testare naţională"; Ed. SIGMA, 2007

 • Articole de specialitate în revistele : "Universul matematic", "Acta Universitatis Apulensis"

2008