apăsaţi tasta  F5 pentru actualizarea conţinutului paginilor
 
 

Solicitare informaţii

Hotărâri Consiliul de Conducere

Declaraţii de avere

Metodologie obținere aviz MApN cadre didactice


Concurs/Examen de promovare

Posturi vacante

Cheltuieli de întreținere pe perioada școlarizării

Informații privind imunizarea personalului împotriva COVID-19

 

 

 

 

 

 

 
   SOLICITARE INFORMAŢII

   Þ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (citeşte)
       
Persoana responsabilă  Referent Relaţii Publice IOANA POPA
        Telefon: (+40) 258 834009 interior 106
        Fax: (+40)  258 834013
        E-mail: relații.publice02401@roaf.ro
 
   Þ Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001 
(descarcă)
   Þ Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1)
(descarcă)
   Þ Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2)
(descarcă)
  Þ Modalităţi de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
(descarcă)
  

HOTĂRÂRI  ALE CONSILIULUI DE CONDUCERE

al Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”

Alba Iulia

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 19 iunie 2024

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s, art. 82 și art. 129, alin. 2, lit. e din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

        în urma hotărârii consiliului profesoral din data de 18.06.2024, este declarat necorespunzător pentru profilul militar” și se aprobă exmatricularea elevei Fânaru Erika-Elena din clasa a IX-a, cu obligativitatea transferului într-o unitate de învățământ din rețeaua Ministerului Educației și cu suportarea cheltuielilor de școlarizare.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 12 iunie 2024

 

1.      În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 11.06.2024,

              în temeiul prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Ø se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapa de mobilitate în Colegiul Național Militar Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2024-2025, la următoarele cadre didactice:

-      prof. Marariu Adrian-Doru – etapa de mobilitate de suplinire calificată la disciplina chimie;

-      prof. Matei Alexandru-Gheorghe – etapa de mobilitate de suplinire calificată la disciplina Istorie-Istoria holocaustului;

-      prof. Urian Valentin – etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante/ rezervate în regim plata cu ora la disciplina educație fizică și sport;

-      prof. Kusztos Noemi – etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante/ rezervate în regim plata cu ora la disciplina educație vizuală/ educație plastică;

-      prof. Șopterean Ioan – etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante/ rezervate în regim plata cu ora la disciplina educație muzicală;

-      prof. Bucea Isabela-Maria – etapa de mobilitate de detașare în interesul învățământului la disciplina matematică,

Ø nu se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2024-2025, la următoarele cadre didactice:

-      prof. Ursaleș Traian-Nicolae – etapele de mobilitate de la disciplina chimie;

-      prof. Buzgariu Marius – etapele de mobilitate la disciplina informatică.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 21 mai 2024

1.   În urma întrunirii Consiliului de conducere al Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia din data de 21.05.2024,

              se aprobă permisia elevilor Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” în perioada 23-26.05.2024, cu recuperarea activităților de învățământ a zilei de 24.05.2024 după un program stabilit și aprobat ulterior.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 17 mai 2024

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-593 din 17 mai 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Ionescu Spiridon-Ioan din clasa a IX-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevului Ionescu Spiridon-Ioan din clasa a IX-a E de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 26 aprilie 2024

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-552 din 26 aprilie 2024 formulată de către reprezentantul legal al elevei Nistor Ioana-Maria privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Ștewfan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin 2 și art. 138 alin. 1, lit. b) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 144 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022,

         se aprobă transferul elevei Nistor Ioana-Maria din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovensec.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 09 aprilie 2024

1.      În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 08.04.2024,

              în temeiul prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Ø se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapa de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2024-2025, la următoarele cadre didactice:

-      prof. Vasilca Doina-Carmen – etapa de mobilitate de titularizare la disciplina limba și literatura română;

-      prof. Lupșa Ioana-Anca – etapa de mobilitate de titularizare la disciplina limba engleză;

-      prof. Bucea Isabela-Maria – etapa de mobilitate de detașare în interesul învățământului la disciplina matematică;

-      prof. David Roxana – etapa de mobilitate de titularizare în activitate la disciplina informatică;

-      prof. Ilie Constantina Geanina – etapa de mobilitate de titularizare la disciplina educație fizică și sport,

Ø nu se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2024-2025, la următoarele cadre didactice:

-      prof. Goron Alin – etapa de mobilitate de detașare la cerere la disciplina istorie;

-      prof. Drăghiță Gabriela – etapa de mobilitate de titularizare la disciplina limba engleză;

-      prof. Dan Gabriela – etapa de mobilitate de detașare pentru soluționarea restrângerii de activitate la disciplina limba franceză.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 19 martie 2024

              1.      În urma întrunirii Consiliului de conducere al Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia din data de 19.03.2024,

                - s-a hotărât replanificarea activităților din „Săptămâna verde” perioada 22-26.04.2024 în perioada 15-19.04.2024.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 12 martie 2024

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-298 din 12 martie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Piluț Alexandru din clasa a IX-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevului Piluț Alexandru din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 07 martie 2024

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-286 din 7 martie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevei Leancă Raluca din clasa a IX-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevei Leancă Raluca din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-285 din 7 martie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Bonțe Ionuț Nicolae din clasa a X-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevului Bonțe Ionuț Nicolae din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

3.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-284 din 7 martie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Lucaciu David Adrian din clasa a X-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul eleului Lucaciu David Adrian din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 06 martie 2024

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-282 din 6 martie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Paul Luca Christian din clasa a IX-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevului Paul Luca Christian din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 5 martie 2024

1.      În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 04.03.2024,

              în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapa de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2024-2025, la următoarele cadre didactice:

            - prof. Macrai Vasile-Cristian - etapa de mobilitate de restrângere în activitate la disciplina matematică.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 22 februarie 2024

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-255 din 22 februarie 2024 formulată de către reprezentantul legal al elevei Miherța Paula Maria privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin 2 și art. 138 alin. 1, lit. b) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 144 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022,

         se aprobă transferul elevei Miherța Paula-Maria din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 21 februarie 2024

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-75 din 17 ianuarie 2024 formulată de către reprezentantul legal al elevului Bercea Bogdan Valentin privind transferul din Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin 2 și art. 138 alin. 1, lit. b) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 144 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022,

         se aprobă transferul elevului Bercea Bogdan din Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

2. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-125 din 23 ianuarie 2024 formulată de către reprezentantul legal al elevului Todea David Mihai privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul ” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin 2 și art. 138 alin. 1, lit. b) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 144 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022,

         se aprobă transferul elevului Todea David MIhai din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța  la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

3. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-241 din 19 februarie 2024 formulată de către reprezentantul legal al elevului Cigăran Matei-Eduard privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul ” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin 2 și art. 138 alin. 1, lit. b) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 144 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022,

         se aprobă transferul elevului Cigăran Matei-Eduard din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța  la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

4. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-240 din 19 februarie 2024 formulată de către reprezentantul legal al elevei Danea Letiția privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia  la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin 2 și art. 138 alin. 1, lit. b) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 144 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022,

         se aprobă transferul elevei Danea Letiția din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța.

 

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 16 februarie 2024

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-238 din 16  februarie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Fărcaș Filip din clasa a IX-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevului Fărcaș Filip din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 9 februarie 2024

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-203 din 09  februarie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Sălăgean Giuliano-Adriano din clasa a X-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevului Sălăgean Giuliano- Adriano din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” din Alba Iulia

din data de 2 februarie 2024

1.      În urma discutării prevederilor legale în vigoare  și în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. p și s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se aprobă Planul de încadrare cu personal didactic, în anul școlar 2024-2025;

se aprobă Lista posturilor didactice vacante/rezervate complete și incomplete pentru anul școlar 2024-2025.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-163 din 1 februarie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevei Tatu Lavinia din clasa a IX-a A privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevei Tatu Laviniadin clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 25 ianuarie 2024

1.      În urma discutării prevederilor legale în vigoare și în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              se aprobă cererea de menținerea în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare a prof. Roman Carmen, în cadrul Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia, în anul şcolar 2024-2025.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-128 din 25 ianuarie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Albescu Denis-Andrei din clasa a IX-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevului Albescu Denis-Andrei din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

3.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-133 din 25 ianuarie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Tivadar Răzvan din clasa a IX-a C privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

      în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul elevului Tivadar Răzvan din clasa a IX-a C de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 23 ianuarie 2024

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-121 din 23 ianuarie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevei Bunea Adriana-Eugenia din clasa a IX-a E privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Bunea Adriana-Eugenia din clasa a IX-a E de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 16 ianuarie 2024

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-62 din 11 ianuarie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Cutean Sergiu-Petru din clasa a IX-a A privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Cutean Sergiu-Petru din clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 11 ianuarie 2024

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-22 din 11 ianuarie 2024 formulată de reprezentantul legal al elevului Techereș Alex-Ciprian din clasa a X-a E privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Techereș Alex-Ciprian din clasa a X-a E de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 21 decembrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-1080 din 21.12.2023 formulată de către reprezentantul legal al elevei Gatea Andreea-Georgianadin clasa a IX-a D privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin. 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Gatea Andreea-Georgiana din clasa a IX-a D de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-1081 din 21.12.2023 formulată de către reprezentantul legal al elevei Danea Letiția din clasa a IX-a  privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iuia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) și a art. 136 alin 2  și art 138 alin 1. lit b) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

         se aprobă transferul elevei Danea Letiția din clasa a IX-a din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

3. În urma discutării prevederilor legale în vigoare și în temeiul prevederilor art. 31, alin 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

         se aprobă echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite ca urmare a participării la programe pentru abilitate funcțională a cadrelor didactice din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 11 decembrie 2023

1.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              se aprobă afluirea elevilor colegiului în vacanța de iarnă astfel:

-      elevii claselor a IX-a: în data de 21.12.2023;

-      elevii claselor a X-a: în data de 21.12.2023;

-      elevii claselor a XI-a: în data de 20.12.2023;

-      elevii claselor a XII-a: în data de 21.12.2023.

se aprobă întoarcerea din vacanța de iarnă a elevilor claselor a XI-a în data de 08.01.2024.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 4 decembrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-1040 din 4 noiembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Salcă Codrin din clasa a IX-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Salcă Codrin din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 22 noiembrie 2023

1.      În urma discutării prevederilor legale în vigoare și în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              se aprobă efectuarea învățământului în format online cu elevii claselor a IX-a, a X-a și a XII-a, în perioada 27 - 29.11.2023.

2.      În urma discutării prevederilor legale în vigoare și în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              se aprobă echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite ca urmare a participării la programe pentru abilitate funcțională a cadrelor didactice din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”.

3.      În urma discutării prevederilor legale în vigoare și în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              se aprobă vacanța școlară în perioada 26.02-01.03.2023, pentru anul școlar 2023-2024.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia

din data de 7 noiembrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-998 din 7 noiembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Maxim-Honcan Lucas din clasa a X-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Maxim-Honcan Lucas  din clasa a X-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia

din data de 31 octombrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-983 din 31.10.2023 formulată de către reprezentantul legal al elevului Sîmpetru Daniel-Andrei din clasa a X-a D privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) și a art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

         se aprobă transferul elevului Sîmpetru Daniel-Andrei din clasa a X-a D din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța.

2. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-984 din 31.10.2023 formulată de către reprezentantul legal al elevului Dumitrașcu Bogdan-Valentin din clasa a X-a B privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) și a art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

         se aprobă transferul elevului Dumitrașcu Bogdan-Valentin din clasa a X-a B din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 19 octombrie 2023

1.      În urma prezentării listei elevilor care a fost analizată de către comisia de burse și îndeplinesc condițiile reglementărilor legale în vigare, se aprobă acordarea burselor elevilor din lista prezentată.

2.      În urma prezentării activităților din săptămâna 23-27.10.2023, se aprobă programul pentru „Școala altfel” în anul școlar 2023-2024.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 10 octombrie 2023

1.      În urma discutării prevederilor legale în vigoare și în temeiul  prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul ministrului educației nr. 6.238 din 09.09.2023, privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor precum și Instrucțiunea Direcției Generale învățământ preuniversitar nr. 31027 din 26.09.2023 referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor,

              se aprobă acordarea burselor de excelență, burselor de merit pentru rezultate la învățământ în Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia, pentru anul școlar 2023-2024,

            se aprobă acordarea burselor de merit pentru rezultate sportive, individual, fiecărui membru al lotulu, cu condiția respectării îndeplinirii condițiilor stipulate în reglementările legale în vigoare,

              se aprobă acordarea burselor sociale în cadrul Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2023-2024.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 4 octombrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-915 din 25 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Sarcină Vlad-Cristian din clasa a X-a E privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Sarcină Vlad-Cristian din clasa a X-a E de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 29 septembrie 2023

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-895 din 29 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Danea Letiția din clasa a IX-a  privind anularea anularea transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la  Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se aprobă anularea transferului elevei Danea Letiția din clasa a IX-a  din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la  Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-894 din 29 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Fânaru Erika-Elena privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se aprobă transferul elevei Fânaru Erika-Elena din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 28 septembrie 2023

1.      În urma discutării prevederilor legale în vigoare și în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul ministrului educației nr. 6.238 din 09.09.2023, privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor precum și Instrucțiunea Direcției Generale învățământ preuniversitar nr. 31027 din 26.09.2023 referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor,

              se aprobă se aprobă acordarea burselor de excelență, burselor de merit pentru rezultate la învățământ și pentru rezultatele sportive la disciplinele individuale în Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia, pentru anul școlar 2023-2024,

              nu se aprobă acordarea burselor sociale în cadrul Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2023-2024.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-699 din 13 iulie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Voina Răzvan-Șerban privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevului Voina Răzvan-Șerban privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

3.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-666 din 07 iulie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Popescu Mara-Maria privind transferul din Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevei Popescu Mara-Maria privind transferul din Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

4.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-876 din 26 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Borgovan Emanuel-Vasile privind transferul din Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevului Borgovan Emanuel-Vasile privind transferul din Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

5.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-683 din 11 iulie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Sere Iulian privind transferul din Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevului Sere Iulian privind transferul din Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

6.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-697 din 13 iulie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Roșca Victor-Ștefan privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevului Roșca Victor-Ștefan privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

7.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-684 din 11 iulie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Țiboc Andrei-Ionuț privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevului Țiboc Andrei-Ionuț privind transferul din Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

8.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-751 din 05 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Bunea Adriana-Eugenia privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevei Bunea Adriana-Eugenia privind transferul din Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

9.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-891 din 28 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Grancea Tiberiu-Ștefan privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevului Grancea Tiberiu-Ștefan privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza.

10.  În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-687 din 11 iulie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Danea Letiția privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevei Danea Letiția privind transferul din Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

11.  În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-892 din 28 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Larion Andreea privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevei Larion Andreea privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

12.  În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-893 din 28 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Șerbănescu-Demian Andrei privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevului Șerbănescu-Demian Andrei privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

13.  În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-782 din 12 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Miherta Paula-Maria privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevei Miherta Paula-Maria privind transferul din Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

14.  În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-702 din 13 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Morar Alexandra-Gabriela privind transferul din Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b), art. 136 alin. 2 și art. 1361 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-13 din 10.07.2023, Dispoziție pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea cursurilor, în anul școlar 2023-2024,

se acordă avizul privind transferul elevei Morar Alexandra-Gabriela privind transferul din Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 27 septembrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-887 din 27 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Bulzan Iulia-Maria din clasa a IX-a F privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Bulzan Iulia-Maria din clasa a IX-a F de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-885 din 27 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Boacă Elias din clasa a IX-a C privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Boacă Elias din clasa a IX-a C de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 26 septembrie 2023

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-871 din 26 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Plăcintă Larisa Andreea din clasa a IX-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Plăcintă Larisa Andreea din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 25 septembrie 2023

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-870 din 25 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Bilan Andrei-Darius din clasa a X-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Bilan Andrei-Darius din clasa a X-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-869 din 25 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Lazăr Andrei-Aurelian din clasa a IX-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Lazăr Andrei-Aureliandin clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 22 septembrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-860 din 22 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Matoru Luca din clasa a IX-a C privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Matoru Luca din clasa a IX-a C de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 20 septembrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-844 din 20 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Luchian Marco-Constantin din clasa a IX-a F privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Luchian Marco-Constantin din clasa a IX-a F de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 14 septembrie 2023

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-788 din 14 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Tărtărean Laurențiu-Mihai din clasa a X-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Tărtărean Laurențiu-Mihai din clasa a X-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-789 din 14 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Rațiu Andrei-Ionuț din clasa a IX-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Rațiu Andrei-Ionuț din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iuli

din data de 12 septembrie 2023

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-780 din 12 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Savin Adrian din clasa a XI E privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Savin Adrian din clasa a XI-a E de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 06 septembrie 2023

1.      În temeiul art. 29 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale coroborat cu dispozițiile art I, subpct. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,

Se aprobă componența Consiliului de conducere al Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” constituit din 13 membri.

2.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. p din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 06 septembrie 2023,

              se aprobă Planul de încadrare cu personal didactic.

3.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 06 septembrie 2023,

              se aprobă componența grupului anti-bullying a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”.

4.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 06 septembrie 2023,

      se aprobă Planul Managerial al Colegiului pentru anul școlar 2023-2024.

5.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 06 septembrie 2023,

se aprobă calificativele cadrelor didactice pentru anul școlar 2021-2022.

6.       Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 06 septembrie 2023,

        se aprobă Proiectul de dezvoltare instituțională al Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” pe perioada 2023-2028.

7.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              se aprobă următoarele criterii de departajare în vederea efectuării transferului elevilor în colegiile naționale militare, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea anului școlar 2023-2024, pentru completarea  locurilor rămase vacante la clasa a IX-a:

-        criteriul nr. 1: media finală de admitere;

-        criteriul nr. 2: nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele limba română și matematică;

-        criteriul nr. 3: nota obținută la disciplina matematică de la proba de verificare a cunoștințelor.

8.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s, din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale și angajamentului nr. A-3350 din 06.09.2019 semnat de către reprezentantul legal a absolventei Cozonac Lavinia și a absolventei Mustăța Daria-Corina,

              se aprobă inițierea procedurii de calcul și imputare a cheltuielilor de școlarizare pe durata școlarizării pentru absolventa Cozonac Lavinia și absolventa Mustăța Daria-Corina.

9.      În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 06.09.2023,

              în temeiul prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2022-2023, la următoarele cadre didactice:

- prof. Avram Bogdan-Laurențiu - etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante/ rezervate în regim plata cu ora la catedra de religie.

10.  În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-756 din 06 septembrie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Zubașcu Andrei-Ioan din clasa a XII-a C privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale

              în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

              se acordă avizul privind transferul Zubașcu Andrei-Ioan din clasa a XII-a C de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 21 august 2023

1.      În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 21.08.2023,

              în temeiul prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2023-2024, la următoarele cadre didactice:

              - prof. Lupșa Ioana - etapa de mobilitate suplinire calificată la  disciplina limba engleză;

2.      În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 21.08.2023,

              în temeiul prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              nu se aprobă acordul participării în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2023-2024, la următoarele cadre didactice:

               - prof. Filip Rodica - etapele de mobilitate la catedra de limba și literatura română.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul”  Alba Iulia

din data de 26 iunie 2023

       1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-522 din 22.06.2023 formulată de către reprezentantul legal al elevei Mihai Gabriela-Cristina din clasa a IX-a E privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) și a art. 138 alin 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 144, alin 1) din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

         se avizează transferul elevei Mihai Gabriela-Cristina din clasa a IX-a E din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza.

      2. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-523 din 22.06.2023 formulată de către reprezentantul legal al elevului Balea Flavius-Andrei din clasa a X-a E privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) și a art. 138 alin 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 144, alin 1) din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

 se avizează transferul elevului Balea Flavius-Andrei din clasa a X-a E din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza.

     

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 20 iunie 2023

1.      În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 20.06.2023,

              în temeiul prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2023-2024, la următoarele cadre didactice:

              - prof. Buzgariu Marius - etapa de mobilitate detașare în interesul învățământului la disciplina informatică;

              - prof. David Roxana - etapa de mobilitate de detașare/suplinire calificată la catedra de informatică;

2.      În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 20.06.2023,

              în temeiul prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

              nu se aprobă acordul participării în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2023-2024, la următoarele cadre didactice:

               - prof. Gruiță Raluca - etapele de mobilitate la catedra de limba engleză;

               - prof. Crișan Ionela – etapele de mobilitate la disciplina limba franceză;

                - prof. Popi Adrian – etapele de mobilitate la disciplina economie; educație antreprenorială.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia

din data de 14 iunie 2023

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare,

se aprobă premiile ce se acordă elevilor cu ocazia încheierii anului școlar 2021-2022.

2.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă programul ceremoniei de absolvire și serbării de sfârșit de an.

3.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale și în urma discutării și aprobării în consiliul profesoral din data de 13.01.2022,

se aprobă strategia educațională pentru anul școlar 2022-2023.

4.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1-490 din 08.06.2023 formulată de către reprezentantul legal al elevului Teodorescu Bogdan-George din clasa a IX-a C privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) și a art. 138 alin 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 144, alin 1) din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

              nu se avizează transferul elevului Teodorescu Bogdan-George din clasa a IX-a C privind transferul din Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 29 mai 2023

             1. În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 23.03.2023,

               în temeiul prevederilor art. 31. alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

                se aprobă acordul de principiu în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2022-2023, la următoarele cadre didactice:

            - prof. Sicoe Isabela-Maria - etapa de mobilitate de detașare în interesul învățământului la catedra matematică;

             - prof. Macrai Vasile-Cristian - etapa de mobilitate de detașare în interesul învățământului la catedra de matematică.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 17 mai 2023

 1.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR-1/326 din 17.05.2023 formulată de reprezentantul legal al elevei Petruța Roxana din clasa a XI-a C, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin. 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Petruța Roxana din clasa a XI-a C de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 12 aprilie 2023

1.     În urma discutării cererii înregistrată sub numărul A/CR1-250 din 12 aprilie 2023 formulată de către reprezentantul legal al elevei Ilisei Iasmina-Elena din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

 în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138 alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 144 alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

se aprobă transferul elevei Ilisei Iasmina-Elena din clasa a IX-a din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 6 aprilie 2023

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1/248 din 6 aprilie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Savu Emanuel din clasa a XII-a D, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 142 alin. 1 lit. f) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Savu Emanuel din clasa a XII-a D de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1/247 din 6 aprilie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Hrițcu Darius-Răzvan din clasa a X-a A, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin. 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Hrițcu Darius-Răzvan din clasa a X-a A de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 23 martie 2023

 

              1. În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 23.03.2023,

               în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

                 se aprobă acordul de principiu, în vederea participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pentru anul școlar 2022-20223, la următoarele cadre didactice:

      - prof. Ioniță Elena-Emilia - etapa de mobilitate de pretransfer la catedra de matematică;

      - prof. Sicoe Isabela-Maria - etapa de mobilitate de detașare în interesul învățământului la catedra de matematică;

    - prof. Ilie Constantina-Geanina - etapa de mobilitate de titularizare la catedra de educație fizică și sport;

    - prof. Urian Valentin - etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante/rezervate în regim plata cu ora la catedra de educație fizică și sport;

     - prof. Șopterean Ioan - etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante/rezervate în regim plata cu ora la catedra de educație muzicală;

     - prof. Kuzstos Noemi - etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante/rezervate în regim plata cu ora la catedra de educație plastică/educație vizuală;

      - prof. Macrai Vasile-Cristian - tapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante/rezervate în regim plata cu ora la catedra de matematică.

 

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1/187 din 22 martie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Șichet Mihnea-Andrei-Petru din clasa a X-a A, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin. 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Șichet Mihnea-Andrei-Petru din clasa a X-a A de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 17 martie 2023

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1/168 din 17 martie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Roncioiu Răzvan-Cristian din clasa a IX-a F, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin. 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Roncioiu Răzvan-Cristian din clasa a IX-a F de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 07 martie 2023

             1.     În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor

didactice din data de 07.03.2023,

             în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării

 naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind

organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și

completările ulterioare,

             nu se aprobă acordul participării la etapa de mobilitate de completare a

normei didactice de predare a cadrelor didactice în Colegiul Național Militar

”Mihai Viteazul” Alba Iulia, pentru anul școlar 2023- 2024, la prof. Mihaiasa Alina-Maria.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 17 februarie 2023

1.     În urma discutării cererii înregistrată sub numărul A4-112 din 13 februarie 2023 formulată de către reprezentantul legal al elevei Marinescu Elizabeth-Andreia din clasa a IX-a E privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza,

 în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138 alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 144 alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

se aprobă transferul elevei Marinescu Elizabeth-Andreia din clasa a IX-a E privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

2.     În urma discutării cererii înregistrată sub numărul A4-34 din 20 ianuarie 2023 formulată de către reprezentantul legal al elevului Cîrceanu Adrian-Oliver din clasa a X-a E privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza,

 în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138 alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 144 alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

se aprobă transferul elevului Cîrceanu Adrian-Oliver din clasa a X-a E privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

3.     În urma discutării cererii înregistrată sub numărul A-537 din 14 februarie 2023 formulată de către reprezentantul legal al elevului Bunescu Cristian-Vasile din clasa a X-a D privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craoiva,

 în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138 alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 144 alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

se aprobă transferul elevului Bunescu Cristian-Vasile din clasa a X-a D privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craoiva.

4.     În urma discutării cererii înregistrată sub numărul CR-123 din 7 februarie 2023 formulată de către reprezentantul legal al elevului Știrbu Flavius-Gabriel din clasa a X-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

 în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138 alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 144 alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

se aprobă transferul elevului Știrbu Flavius-Gabriel din clasa a X-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 09 februarie 2023

1.     Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare cu modificările și completările ulterioare,

se aprobă lista posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate și proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2023-2024

2.     Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare cu modificările și completările ulterioare,

se aprobă condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante pentru etapele de mobilitate ale personalului didactic, în anul școlar 2022-2023 astfel,

-       cadrul didactic a desfășurat anterior activitate didactică în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” cel puțin un an;

-       cadrul didactic a fost apreciat cu calificativul Foarte Bine.

3.        În urma discutării cererii înregistrată sub numărul A/CR1/63 din 01 februarie 2023 formulată de către reprezentantul legal al elevei Mărginean Nicoleta privind transferul din Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

 în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138 alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 144 alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4.183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

se aprobă transferul elevei Mărginean Nicoleta din Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”  Craiova la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 07 februarie 2023

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1/72 din 07 februarie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Mandachi Gabriel-Petre din clasa a IX-a F, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea Cheltuielilor de școlarizare

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin. 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Mandachi Gabriel-Petre din clasa a IX-a F de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 10 ianuarie 2023

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1/2 din 10 ianuarie 2023 formulată de reprezentantul legal al elevului Stănilă Sergiu din clasa a IX-a E, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin. 1 lit. d) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Stănilă Sergiu din clasa a IX-a E de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 16 decembrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/1044 din 16 decembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Roșca Rafael din clasa a IX-a A, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Roșca Rafael din clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 15 decembrie 2022

 

            1. Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul

 ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea

 Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

se aprobă afluirea elevilor colegiului în vacanța de iarnă astfel:

-   elevii claselor a IX-a: în data de 21.12.2022;

-   elevii claselor a X-a: în data de 21.12.2022;

-   elevii claselor a XI-a: în data de 20.12.2022;

-   elevii claselor a XII-a: în 22.12.2022.

           2. Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

se aprobă desfășurarea activităților de învățământ în data de 22.12.2022 astfel: elevii claselor au IX-a și a X-a vor efectua ore în sistem online.

          3. Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

                 se aprobă următoarele criterii de departajare a elevilor care solicită transfer între colegiile naționale militare, astfel:

- pentru elevii claselor a IX-a: se va analiza de la caz la caz în funcție de situația școlară pentru anul în curs;

- pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a:

     - în situația în care numărul de cereri (candidați) este mai mic decât locurile disponibile se va analiza de la caz la caz în funcție de situația școlară pentru anul anterior

- în situația în care numărul de cereri (candidați) este mai mare decât locurile disponibile vor fi ierarhizați în ordine strict descrescătoare a mediilor la învățătură și purtare pentru anul școlar anterior; în situație de egalitate ierarhizarea se va realiza în funcție de media anuală la disciplinele matematică, informatică și fizică, în această ordine.

4. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/944 din 4 noiembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Tat Andrei-Dorin din clasa a XI-a de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138, alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 144, alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

în urma analizării criteriilor de departajare a elevilor care solicită transfer între colegiile naționale militare stabilite prin hotărârea Consiliului de conducere din data de 15.12.2022,

se acordă avizul privind transferul elevului Tat Andrei-Dorin din clasa a XI-a de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

5. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/969 din 18 noiembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevei Pop Paula-Andreea privind transferul din Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138, alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 144, alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

în urma analizării criteriilor de departajare a elevilor care solicită transfer între colegiile naționale militare stabilite prin hotărârea Consiliului de conducere din data de 15.12.2022,

nu se acordă avizul privind transferul elevei Pop Paula-Andreea din clasa a XI-a de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

6. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/1033 din 13 decembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Potra Alexandru din clasa a XI-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135, lit. b și a art. 138, alin. 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 144, alin. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4183 din 04.07.2022, Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

în urma analizării criteriilor de departajare a elevilor care solicită transfer între colegiile naționale militare stabilite prin hotărârea Consiliului de conducere din data de 15.12.2022,

nu se acordă avizul privind transferul elevului PPotra Alexandru din clasa a XI-a de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

7. Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

 se aprobă creditele profesionale recunoscute și echivalate personalului didactic al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 09 decembrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/1028 din 07 decembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Panas Cezar-Tiberiu din clasa a IX-a B, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Panas Cezar-Tiberiu din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 07 decembrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/1020 din 07 decembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Tudoroiu Luca-Tiberiu din clasa a IX-a B, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Tudoroiu Luca-Tiberiu din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 10 noiembrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/952 din 10 noiembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Rus Alexandru-Claudiu din clasa a X-a D, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de școlarizare

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Rus Alexandru-Claudiu din clasa a X-a D de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

     2.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

          se aprobă creditele profesionale transferabile următoarelor cadre didactice, astfel:

            - profesor Nistor Ioan: 90 credite;

            - profesor Iancu Alina-Marieta: 90 credite:

            - profesor Sicoe Isabela-Maria: 90 credite.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 4 noiembrie 2022

                 1.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

            se aprobă înscrierea profesorului Nistor Ioan la gradul I, seria 2024-2026;

                2.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

            se aprobă înscrierea profesorului Ciobanu Laura la gradul I, seria 2024-2026.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 27 octombrie 2022

        1.      În urma discutării cererii nr. CR1/927 din 27 octombrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevei Lepedean Bianca-Maria din clasa a IX-a A privind transferul de la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

        în temeiul prevederilor art. 991 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

        se acordă avizul privind transferul elevei Lepedean Bianca-Maria din clasa a IXa de la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 21 octombrie 2022

  1.     În urma discutării cererilor înregistrate sub nr. CR1/923 din 21 octombrie 2022 și CR1/924 din 21 octombrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevilor Moldovan Flavius și Moldovan Darius privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, în anul școlar 2022-2023, pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa  X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, privind transferul elevilor între colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa  X-a în anul școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevilor Moldovan Flavius și Moldovan Darius de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 20 octombrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/920 din 20 octombrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Pop Ionuț din clasa a X-a E, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Pop Ionuț din clasa a X-a E de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.     În urma discutării cererii nr. CR1/892 din 10 octombrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Chindea Marius privind transferul din Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Chindea Marius de la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

3.     În urma discutării cererii nr. CR1/872 din 5 octombrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Zeic Viorel din clasa a XI-a, privind transferul din Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Zeic Viorel de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 17 octombrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/908 din 17 octombrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Scornea Iulian Marius din clasa a IX-a b, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Scornea Iulian Marius din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 13 octombrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/902 din 13 octombrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Hațegan Simion- Ștefan din clasa a IX-a A, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Hațegan Simion-Ștefan din clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 7 octombrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/877 din 7 octombrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevei Varga-Buzgău Alexandra-Maria din clasa a IX-a D, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Varga-Buzgău Alexandra-Maria din clasa a IX-a D de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/885 din 7 octombrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevei Lepedean Bianca-Mariaa din clasa a IX-a A, privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 141 și art. 142 alin.1 lit. d din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Lepedean Bianca-Maria din clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 5 octombrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/865 din 03 octombrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Jurcă Alexandru-David din clasa a IX-a F privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Jurcă Alexandru-David din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 4 octombrie 2022

1.      În urma discutării cererii nr. CR1/855 din 30 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Răcășan Tudor-Ștefan privind transferul dintr-o instituție de învățământ liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. d și a art. 138 alin. 1, lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 4 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Răcășan Tudor-Ștefan dintr-o instituție de învățământ  liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

2.      În urma discutării cererii nr. CR1/859 din 30 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Jude Eduard-Andrei privind transferul dintr-o instituție de învățământ liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. d și a art. 138 alin. 1, lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 4 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Jude Eduard-Andrei dintr-o instituție de învățământ  liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

3.      În urma discutării cererii nr. CR1/861 din 30 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Ularu Alexandru-Nicolae privind transferul dintr-o instituție de învățământ liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. d și a art. 138 alin. 1, lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 4 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Ularu Alexandru-Nicolae dintr-o instituție de învățământ  liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 4.      În urma discutării cererii nr. CR1/862 din 30 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Kim Daniel privind transferul dintr-o instituție de învățământ liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. d și a art. 138 alin. 1, lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 4 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Kim Daniel dintr-o instituție de învățământ  liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

          5.   În urma discutării cererii nr. CR1/863 din 30 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Brezean Marian privind transferul dintr-o instituție de învățământ liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. d și a art. 138 alin. 1, lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 4 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului  Brezean Marian dintr-o instituție de învățământ  liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

          6.   În urma discutării cererii nr. CR1/864 din 30 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Mandachi Gabriel-Petre privind transferul dintr-o instituție de învățământ liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. d și a art. 138 alin. 1, lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 4 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului  Mandachi Gabriel-Petre dintr-o instituție de învățământ  liceal, din rețeaua Ministerului Educației, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 3 octombrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/851 din 29 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevei Pojar Bianca-Emanuela din clasa a IX-a F privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și a art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Pojar Bianca-Emanuela din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 30 septembrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/858 din 30 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Pintea Darian din clasa a IX-a A privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și a art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Pintea Darian din clasa a IX-a A  de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 26 septembrie 2022

1.      În urma discutării cererii nr. CR1/838 din 26 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevei Cioruța Victoria-Maria din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevei Cioruța Victoria-Maria de la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova.

2.      În urma discutării cererii nr. CR1/839 din 26 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Chindea Marius din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a,în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,       

se acordă avizul privind transferul elevului Chindea Marius de la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 23 septembrie 2022

1.      În urma discutării cererii nr. CR1/830 din 7 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevei Dumitrache Diana-Maria din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevei Dumitrache Diana-Maria de la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

2.      În urma discutării cererii nr. CR1/831 din 7 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Manolache Sebastian din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Manolache Sebastian de la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

3.      În urma discutării cererii nr. CR1/832 din 7 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Sandu Ștefan-Vasile din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Sandu Ștefan-Vasile de la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

 4.      În urma discutării cererii nr. CR1/833 din 7 septembrie 2022 formulată de către reprezentantul legal al elevului Cohal Flavius-Matei din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Cohal Flavius-Matei de la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

          5.   Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

          se aprobănecesitățile de achiziționare a deficitului de manuale școlare, în urma suplimentării numărului de elevi în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 16 septembrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/804 din 16 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Vîlceanu Denis-Emil din clasa a IX-a E privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Vîlceanu Denis-Emil din clasa a IX-a E  de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii nr. CR1/769 din 7 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevei Păcurar Antonia-Corina din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și în urma analizării criteriilor de departajare stabilite prin Hotărârea Consiliului de conducere din data de 01.09.2022,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevei Păcurar Antonia-Corina de la  Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 22 septembrie 2022

 

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/825 din 22 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Bogdan Mihai-Maximilian din clasa a IX-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și a art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Bogdan Mihai-Maximilian din clasa a IX-a B  de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

2.      În urma discutării cererii nr. CR1/769 din 7 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevei Păcurar Antonia-Corina din clasa a IX-a privind transferul din Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și în urma analizării criteriilor de departajare stabilite prin Hotărârea Consiliului de conducere din data de 01.09.2022,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevei Păcurar Antonia-Corina de la  Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 16 septembrie 2022

 

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/804 din 16 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Vîlceanu Denis-Emil din clasa a IX-a E privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Vîlceanu Denis-Emil din clasa a IX-a E  de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii nr. CR1/734 din 18 august 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Miheț Marc Augustin din clasa a IX-a și în urma analizării criteriilor de departajare stabilite prin Hotărârea Consiliului de conducere din data de 01.09.2022,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Miheț Marc Augustin din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

3.      În urma discutării cererii nr. CR1/808 din 16 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Diaconu Tudor-Andrei din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Diaconu Tudor-Andrei din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la  Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

4.      În urma discutării cererii nr. CR1/809 din 16 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Enache Mario-Alexandru din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Enache Mario-Alexandru din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la  Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

5.      În urma discutării cererii nr. CR1/763 din 5 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevei Cioruța Victoria-Maria din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevei Cioruța Victoria-Maria  din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova  la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

6.      În urma discutării cererii nr. CR1/766 din 6 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Drug Emanuel-COstin din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Drug Emanuel-Costin din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova  la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 9 septembrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/782 din 9 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Cif L. Andrei-Sebastian din clasa a IX-a B privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Cif L. ANdrei-Sebastian din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererilor formulate de reprezentanții legali ai elevilor de clasa a IX-a și în urma analizării criteriilor de departajare stabilite prin Hotărârea Consiliului de conducere din data de 01.09.2022,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Găluț David din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 8 septembrie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/754 din 8 septembrie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Vlad Ș. Ștefan din clasa a IX-a privind transferul din colegiu la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Vlad Ș. Ștefan din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererilor formulate de reprezentanții legali ai elevilor de clasa a IX-a și în urma analizării criteriilor de departajare stabilite prin Hotărârea Consiliului de conducere din data de 01.09.2022,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu nr. crt. 1 din anexa la Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-8 din 05.07.2022, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2022-2023,

se acordă avizul privind transferul elevului Hațegan Simion Ștefan din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova la  Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 1 septembrie 2022

               1.      În temeiul art. 29 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare, coroborat cu dispozițiile art. 1 subpct. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011,

          se aprobă componența Consiliului de conducere al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” constituit din 13 membri.

 

            2.   Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

          și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 31 august 2022

        se avizează/aprobă modificările și completările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

 

             3.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1., lit. m din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

         și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 31 august 2022,

         se aprobă programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

 

           4.        Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. p din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

         se aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar.

 

             5.       Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

          se aprobă componența grupului anti-bullying a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

 

             6.       Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale militare,

           și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 31 august 2022,

           se aprobă calificativele cadrelor didactice pentru anul școlar 2021 2022.

 

             7.        Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare,

                  se aprobă criteriul datei de înregistrare a cererii de transfer, în ordinea înregistrării; la date egale de înregistrare se aprobă criteriul al doilea, media de admitere a candidaților, în vederea efectuării transferului elevilor în colegile naționale militare, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea anului școlar 2022-2023, pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX a

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 30 august 2022

           1. În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 30.08.2022,

               în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

                 se aprobă acordul participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pentru anul școlar 2022-20223, la următoarele cadre didactice:

    - prof. Vasiu Diana-Maria - etapa de mobilitate de repertizare a posturilor didactice rămase vacante/rezervate în regim plata cu ora.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 16 august 2022

 

           1. În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 16.08.2022,

               în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

                 se aprobă acordul participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pentru anul școlar 2022-20223, la următoarele cadre didactice:

    - prof. Ilie Constantina-Geanina- etapa de mobilitate de detașare la cerere/suplinire calificată.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 6 iulie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/643 din 6 iulie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Ștefan Robu din clasa a XII-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind retragerea elevului Ștefan Robu din clasa a XII-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ superior din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 29 iunie 2022

 

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/530 din 20 iunie 2022, formulată de reprezentantul legal al elevului Alexandru Potra din clasa a X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 136 alin. 2, art. 138 alin. 1 lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

nu se acordă avizul privind transferul elevului Alexandru Potra din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

2.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/533 din 22 iunie 2022, formulată de reprezentantul legal al elevului Viorel Zeic din clasa a X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 136 alin. 2, art. 138 alin. 1 lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

3.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A/CR1/160 din 8 februarie 2022, formulată de reprezentantul legal al elevei Denisa-Andreea Mereuță din clasa a X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b și a art. 136 alin. 2, art. 138 alin. 1 lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Viorel Zeic din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 08 iunie 2022

           1.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

            se aprobă premiile ce se acordă elevilor cu ocazia încheierii anului școlar 2021- 2022.

          2.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

             se aprobă programul ceremoniei de absolvire și serbării de sfârșit de an.

          3. Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, și în urma discutării și aprobării în consiliul profesoral din data de 13.01.2022,

           se aprobă strategia educațională pentru anul școlar 2022-2023.

               4. Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, și în urma discutării și aprobării în consiliul profesoral din data de 13.01.2022,

           se aprobă numărul de 7 ore, pentru încadrarea în regim plata cu ora a personalului de conducere din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2022-2023.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 16 mai 2022

          1. În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din datele de 11.05.2022 și 16.05.2022,

            în temeiul prevederilor art. 31, alin.1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

             se aprobă acordul participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, pentru anul școlar 2022-2023, la următoarele cadre didactice:

                      - prof. Hațegan Anca - etapa de mobilitate de repartizare a candidaților care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 7 (șapte) la concursul național;

                       - prof. Ioniță Elena-Emilia - etapa de mobilitate de detașare în interesul învățământului;

                       - prof. Iancu Alina-Marieta - etapa de mobilitate de detașare în interesul învățământului;

                      - prof. Sicoe Isabela-Maria - etapa de mobilitate de detașare la cerere/suplinire calificată;

                     - prof. Moldovan Cristina-Roxana - etapa de mobilitate de detașare la cerere/suplinire calificată;

                     - prof. Urian Valentin - etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante /rezervate în regim plata cu ora;

                     - prof. Șopterean Ioan - etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante /rezervate în regim plata cu ora;

                     - prof. Kusztos Noemi - etapa de mobilitate de repartizare a posturilor didactice rămase vacante /rezervate în regim plata cu ora;

                     - prof. Macrai Vasile-Cristian - etapa de mobilitate de detașare în interesul învățământului;

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 29 martie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/299 din 29 martie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Morar Peter din clasa a X-a C,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Morar Peter din clasa a X-a C de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 10 martie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/252 din 10 martie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Grosu Ștefan-Lucian din clasa a IX-a E,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Grosu Ștefan-Lucian din clasa a IX-a E de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 4 martie 2022

           1.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

             se aprobă condițiile specificede ocupare a posturilor didactice  (catedrelor vacante) în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023 conform metodologiei- cadru nr. 5.578/2021 astfel:

              - cadrul didactic a desfășurat anterior activitate didactică în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” cel puțin un an școlar;

               - cadrul didactic a fost apreciat cu calificativul - foarte bine.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 17 februarie 2022

 1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/191 din 17 februarie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevei Moldovan Andreea din clasa a IX-a D,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Moldovan Andreea din clasa a IX-a D de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR1/190 din 17 februarie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevei Moldovan Gabriela din clasa a IX-a D,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Moldovan Gabriela din clasa a IX-a D de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 3 februarie 2022

          1.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare și în urma discutării și aprobării în Consiliul Profesoral din data de 13.01.2022,

              se aprobă echivalarea gradelor cadrelor didactice cu credite profesionale transferabile.

           2.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. p din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, a Ordinului ministrului Educației și Cercetării numărul 5870/2021 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

              se aprobă proiectul de încadrare și lista posturilor didactice vacante pentru anul școlar 2022-2023.

            3.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare și în urma discutării și aprobării în Consiliul Profesoral din data de 13.01.2022,

               se aprobă criteriile de acordare a burselor de merit și a burselor sportive pentru elevii colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022.

            4.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare și în urma discutării și aprobării în Consiliul Profesoral din data de 13.01.2022,

                  se aprobă disciplinele la care se susțin teste finale astfel:

          - la clasa a X-a: matematică, limba română și educație fizică;

          - la clasa a XI-a: limba engleză, informatică și educație fizică.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 31 ianuarie 2022

         1.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare și a Ordinului comun al Ministerului Educației  și al Ministerului Sănătății nr. 5338, respectiv 2015 din 1.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, 

     se aprobă scenariul 1 (față în față) de continuare a anului școlar 2021-2022, pentru toți elevii colegiului, începând cu data de 31.01.2022.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 20 ianuarie 2022

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-1/86 din 20 ianuarie 2022 formulată de reprezentantul legal al elevului Hurdubeu Mihai-Alexandru din clasa a IX-a B,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c, coroborat cu art. 136 alin. 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Hurdubeu Mihai-Alexandru din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 19 ianuarie 2022

      1.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare și a Ordinului comun al Ministerului Educației  și al Ministerului Sănătății nr. 5338, respectiv 2015 din 1.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, 

     se aprobă scenariul 2 (hibrid) de continuare a anului școlar 2021-2022, pentru toți elevii colegiului, începând cu data de 19.01.2022; elevii carantinați și cei izolați  (atât cei care se află la domiciliu cât și cei care sunt prezenți în colegiu) vor efectua învățământ online, ceilalți elevi vor efectua învățământ față în față.

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 14 ianuarie 2022

        1.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare și în urma discutării și aprobării în consiliul profesoral din data de 13.01.2022,

     se aprobă Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023.

       2.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, a Ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 5870/2021 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

se aprobă criteriile de acordare și cuantumul burselor de merit pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022.

  3.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare și în urma discutării și aprobării în consiliul profesoral din data de 13.01.2022 ,

se aprobă modificările Regulamentului de Organizare și Funcționare a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” .

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 13 ianuarie 2022

1.      În urma discutării cererilor formulate de reprezentanții legali ai elevilor  din clasa a IX-a și a X-a și în urma analizării criteriilor de departajare stabilite prin Hotărârea Consiliului de conducere din data de 22.10.2020,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b, art. 136 alin. 2 și a art. 138 alin. 1 lit. b, din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul directorului Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D3589 din 21.12.2021 cu privire la modalitatea efectuării transferului intersemestrial între colegiile naționale militare, în anul școlar 2021-2022,

se acordă avizul privind transferul elevului Șichet Mihnea-Andrei-Petru din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia;

 se acordă avizul privind transferul elevului Hrițcu Darius-Răzvan din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia;

 se acordă avizul privind transferul elevei Moldovan Andreea din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia;

se acordă avizul privind transferul elevei Moldovan Gabriela din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

2.    În urma discutării cererii înregistrată sub nr. 45 din 13 ianuarie 2022,  formulată de reprezentantul legal al elevului Zach Mihai-Robert din clasa a IX-a C,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c. coroborat cu art. 136 alin. 3 și art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Zach Mihai-Robert din clasa a IX-a C, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 25 noiembrie 2021

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-596 din 25 noiembrie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevului Bota Mihai-Sebastian din clasa a IX-a A,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b. coroborat cu art. 138 alin. 1, lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Bota Mihai-Sebastian din clasa a IX-a A, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 11 noiembrie 2021

          1.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, coroborat cu Precizările Direcției Generale Învățământ Preuniversitar și a Direcției Generale Minorități și Relația cu Parlamentul nr. 34799 din 05.11.2021, privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială (teze), în anul școlar 2021-2022,

         se aprobă perioada și disciplinele de susținere a tezelor școlare, în semestrul I al anului școlar 2021-2022, astfel:

           - perioada de susținere a tezelor : 06 - 21.12.2021

           - disciplinele de susținere a tezelor:

                   - clasele a X-a, a XI-a, a XII-a: limba română, matematică și informatică;

                    - clasele a IX-a: limba română, matematică, informatică și limba engleză.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 05 noiembrie 2021

          1.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, coroborat cu Ordinul Statului Major al Apărării nr. 73 din 2021, privind direcțiile principale de acțiune pentru desfășurarea proceselor educaționale în unitățile și instituțiile de învățământ militar, și a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 99 din 05.11.2021, privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ, în contextul  pandemiei de COVID-19,

          se aprobă realuarea activității didactice în colegiu, începând cu data de 08.11.2021.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 03 noiembrie 2021

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-554 din 03 noiembrie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevei Mărginean Nicole-Ioana din clasa a IX-a A,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b. coroborat cu art. 138 alin. 1, lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Mărginean Nicole-Ioana din clasa a IX-a A, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-555 din 03 noiembrie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevului Murgu Bogdan din clasa a IX-a A,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b. coroborat cu art. 138 alin. 1, lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Murgu Bogdan din clasa a IX-a A, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 05 octombrie 2021

1.     Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare și a Hotărârii de Guvern nr. 1094 din 06.10.2021 pentru aprobarea cunatumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, în anul școlar 2021-2022,

se aprobă cuantumul burselor de merit ce se acordă elevilopr colegiului, în semestrul I al anului școlar 2021-2022, începând cu data de 12.10.2021, astfel:

- Medie peste 9,75 - 150 lei;

- Medie între 9,50 - 9,74 - 125 lei;

- Medie între 9,25 - 9,49 - 100 lei;

- Premiul I Județ - 120 lei;

- Premiul II Județ - 110 lei;

- Premiul III Județ - 100 lei.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 30 septembrie 2021

1.      În urma discutării cererilor formulate de reprezentanții legali ai elevilor din clasa a IX-a și în urma analizării criteriilor de departajare stabilite prin Horărârea Consiliului de conducere din data de 16.09.2021,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b. și a art. 138 alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu  nr. crt. 1 din anexa la dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU-16 din 09.09.2021, privind aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2021-2022, pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a,

se aprobă avizul privind transferul elevului Rebreanu Viorel-Andrei din clasa a IX-a de la Colegiul Național MIlitar „Tudor Vladimirescu” Craiova la Colegiul Național MIlitar „Mihai Viteazul” Alba Iulia;

se aprobă avizul privind transferul elevului Palagi Cristian-Andrei din clasa a IX-a de la Colegiul Național MIlitar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța la Colegiul Național MIlitar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 22 septembrie 2021

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 15.09.2021 realizată, la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,

în contextul necesității de menținere a condițiilor de învățământ necesare desfășurării activităților specifice ce impun prezența fizică a elevilor, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”,

ținând cont de existența unor limitări ale activităților din anumite domenii cauzate de răspândire a virusului SARS-CoV-2 și raportat la existența unor elemente obiective (testare vaccinare sau trecere prin boală) care reduc semnificativ riscul epidemiologic al persoanelor, este necesară reglementarea condițiilor de desfășurare a permisiilor/învoirilor pentru prevenirea creșterii ratei de incidență în cadrul colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia,

în conformitate cu prevederile art. 11, alin. 2 din Ordinul comun M.E.N. 5196/03.09.2021 și al M.S. 1756/03.09.2021,

în conformitate cu Ordinul N4082 din 30.08.2021 al statului Major al Forțelor Aeriene,

în conformitate cu precizările nr. 14150/A-3321 din 25.08.2021 al Direcției Medicale

Consiliul de conducere adoptă prezența hotărâre:

Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru prevenirea răspândirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2 valabilă pentru perioada anului școlar 2021-2022 după cum urmează:

a)   la revenirea în unitate din permisie (24,48 h)/învoire (12 h) elevii vor fi testați cu test rapid antigen (în primele 24 de ore și în ziua a cincea), urmând ca în această perioadă aceștia să fie cazați în spații în spațiile special amenajate din cadrul infirmeriei colegiului;

b)   pe perioada menționată mai sus elevii vor desfășura activitatea de învățământ în sistem online;

c)   vizitele și accesul părinților în unitate este permis doar în cazuri deosebite după informarea ofițerului de serviciu pe unitate;

d)   este permisă primirea doar a pachetelor ce conțin obiecte sau alimente de strictă necesitate, acest lucru realizându-se în prezența personalului de serviciu de la punctul de control

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 21 septembrie 2021

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-446 din 21 septembrie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevului Mălășincă Paul-Bogdan  din clasa a IX-a B,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b. coroborat cu art. 138 alin. 1, lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Mălășincă Paul-Bogdan  din clasa a IX-a B,  de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 17 septembrie 2021

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-431 din 17 septembrie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevului Vesa Adrian-Șerban  din clasa a IX-a C,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b. coroborat cu art. 138 alin. 1, lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Vesa Adrian-Șerban  din clasa a IX-a C,  de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 16 septembrie 2021

1.    În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s  din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare,

se aprobă criteriile de departajare în vederea transferului elevilor din clasa a IX-a din colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea anului școlar , astfel:

-  în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în colegiu;

- în situație de egalitate ierarhizarea se va realiza în funcție de nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică, media generală obținută la evaluarea națională, nota obținută la proba de Matematică în cadrul evaluării naționale, în această ordine.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 10 septembrie 2021

        1.      În temeiul prevederilor art. 29 din ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale coroborat cu dispozițiile art. I  subpct. 2 din Ordonanța de urgență nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011

         Consiliul de conducere al Colegiului Național Militar Mihai Viteazul se constituie din 13 membrii

         2.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. a din ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale,

        și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral din data de 03 septembrie 2021

        se avizează/aprobă modificările și completările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a colegiului Național Militar „Mihai Viteazul .

          3.       Pentru respectarea prevederilor articolului 31 alineatul 1 litera m din ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale

         și ținând cont de propunerile Consiliului Profesoral din data de 03 septembrie 2021

          se aprobă programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

          4.      Pentru respectarea prevederilor articolului 31 alineatul 1 litera p din ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale 

         se aprobă Planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar.

           5.     Pentru respectarea prevederilor articolului 31 alineatul 1 litera s din ordinul ministrului apărării naționale numărul M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegilor naționale 

         se aprobă componența grupului anti-bullying a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

          6.      În urma discutării cererii înregistrată sub numărul CR-293 din 10 septembrie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevului Ilie Iustin-Mihai din clasa a X-a E

           în temeiul prevederilor art. 135 lit. c. coroborat cu art. 136 alin. 3 și arti. 141 din ordinul ministrului apărării naționale numărul M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea  colegilor naționale militare cu modificările și completările ulterioare,

           se acordă avizul privind transferul elevul lui Ilie Iustin-Mihai din clasa a X-a E de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

          7.      Pentru respectarea prevederilor art. 31 alin. 1 lit. s din ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea a colegilor naționale

           se aprobă calificativele cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 23 august 2021

1.      În temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă specializarea matematică-informatică , intensiv engleză pentru elevii claselor a IX-a, începând cu anul școlar 2021-2022.

2.       În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice din data de 23.08.2021,

în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă acordul participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la prof. Moldovan Roxana.

 

Hotărârile Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 15 iulie 2021

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-242 din 13 iulie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevei Foca Mioara-Daniela din clasa a X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 138 alin. 1, lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Foca Mioara-Daniela din clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza.

2.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-228 din 08 iulie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevei Crăciun Andrada-Ștefania din clasa a X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 138 alin. 1, lit. c din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Crăciun Andrada-Ștefania din clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

3.     În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se aprobă testele inițiale ce vor fi acordate elevilor Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” în anul școlar 2021-2022.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 08 iunie 2021

1.    În urma întrunirii comisiei de acordare a avizului MApN cadrelor didactice în data de 08.06.2021,

în temeiul prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s  din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se aprobă acordul participării la etapele de mobilitate în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” urmățoarelor cadre didactice: prof. Kusztoș Noemi, prof. Anca Hațegan, prof. Ioan Șopterean, prof. Valentin Urian și prof. Elena Ioniță.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 05 mai 2021

1.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-157 din 05 mai 2021 formulată de reprezentantul legal al elevei Bercu Ana-Ecaterina din clasa a IX-a D,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Bercu Ana-Ecaterina din clasa a IX-a D de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 04 mai 2021

1.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-155 din 04 mai 2021 formulată de reprezentantul legal al elevei Roșescu Maria-Elena din clasa a IX-a E,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Roșescu Maria-Elena din clasa a IX-a E de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 12 martie 2021

1.       În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-130 din 05 martie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevei Muntean Alexia-Nicole din clasa a IX-a B,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Muntean Alexia-Nicole din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.       Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 1 (față în față) de continuare a anului școlar 2020-2021 pentru toți elevii colegiului, începând cu data de 15.03.2021

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 26 februarie 2021

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-110 din 26 februarie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevei Stan Denisa din clasa a IX-a B,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Stan Denisa din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 3 (online) de continuare a anului școlar 2020-2021 pentru toți elevii colegiului, cu prezența elevilor în colegiu și de la domiciliu.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 25 februarie 2021

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 3 (online) de continuare a anului școlar 2020-2021 pentru elevii claselor a IX-a, a X-a A, a X-a B, a X-a D, a X-a E, A XI-a D, a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C și a XII-a E, cu prezența elevilor în colegiu și de la domiciliu, respectiv scenariul 1 (față în față) pentru elevii claselor a X-a C, a XI-a A, a XI-a B, a XI-a C, a XI-a E, și a XII-a D.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 24 februarie 2021

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 3 (online) de continuare a anului școlar 2020-2021 pentru elevii claselor a IX-a, a X-a A, a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C și a XII-a E, cu prezența elevilor în colegiu și de la domiciliu, respectiv scenariul 1 (față în față) pentru elevii claselor a X-a B, a X-a C, a X-a D, a X-a E, a XI-a și a XII-a D.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 22 februarie 2021

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 3 (online) de continuare a anului școlar 2020-2021 pentru elevii claselor a IX-a, a X-a A, a XII-a B și a XII-a C, cu prezența elevilor în colegiu și de la domiciliu, respectiv scenariul 1 (față în față) pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a A, a XII-a D, a XII-a E.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 19 februarie 2021

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 3 (online) de continuare a anului școlar 2020-2021 pentru elevii claselor a IX-a , a X-a A și a XII-a B, cu prezența elevilor în colegiu și de la domiciliu, respectiv scenariul 1 (față în față) pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a A, a XII-a C, a XII-a D, a XII-a E.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 18 februarie 2021

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 3 (online) de continuare a anului școlar 2020-2021 pentru elevii claselor a IX-a , cu prezența elevilor în colegiu și de la domiciliu, respectiv scenariul 1 (față în față) pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a.


 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 10 februarie 2021

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-11 din 10 februarie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevului Ungureanu Cristian-Sebastian din clasa a IX-a D,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Ungureanu Cristian-Sebastian din clasa a IX-a D de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 08 februarie 2021

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 9 din 08 februarie 2021 formulată de reprezentantul legal al elevei Roșu Ștefania-Iulia din clasa a IX-a E,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Roșu Ștefania-Iulia din clasa a IX-a E de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârirea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 05 februarie 2021

1.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              se aprobă scenariul 1 (față în față) de continuare a anului școlar 2020-2021.

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 28 ianuarie 2021

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale, cu modificările și completările ulterioare

se aprobă Oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022.

2.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. p din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă Proiectul de încadrare a personalului didactic pentru anul școlar 2021-2022.

3.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă criteriile specifice pentru încadrarea cu personal didactic în anul școlar 2021-2022.

4.      În urma discutării cererilor înregistrate sub nr. CR-231 din 03.09.2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Chiriță Larisa din clasa a IX-a, nr. CR-245 din 24.09.2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Ivaşcu Diana-Victoria din clasa a IX-a, nr. CR-2256 din 22.10.2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Precup Cosmin-Gheorghe din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 138 alin 1 lit. b din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 22.10.2020 cu privire la criteriile de departajare în vederea transferului elevilor din colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

se acordă avizul privind transferul elevei/elevului Precup Cosmin-Gheorghe din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 10 noiembrie 2020

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 3 (roșu), în format online de la domiciliu, de continuare a anului școlar 2020-2021.
 

2.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă efectuarea învățământului online de către cadrele didactice în spațiile nominalizate din cadrul colegiului.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 22 octombrie 2020

1.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              se aprobă standardele de îndeplinit la sfârșitul anului de către clasele a X-a și a XI-a.

2.      Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. 1, lit. h din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se avizează/ aprobă premiile ce se vor acorda elevilor cu rezultate deosebite la concursurile școlare (științifice, sportive și culturale).

3.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              se aprobă proiectele de consiliere socio-profesională la nivelul colegiului.

4.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. h din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă bursele sportive și responsabilitățile din cadrul comisiei sportului școlar.

5.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

              se aprobă modificările Regulamentului de Organizare și Funcționare a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

6.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

      se aprobă criteriile de departajare în vederea transferului elevilor din colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, astfel:

-      în situația în care numărul de cereri (candidați) este egal sau mai mic decât locurile disponibile se aprobă în ordinea înregistrării cererilor de transfer;

-      în situația în care numărul de cereri (candidați) este mai mare decât locurile disponibile vor fi ierarhizați în ordine strict descrescătoare a mediilor la învățătură și purtare semestriale (pentru transferul în vacanța intersemestrială) sau anuale (pentru pentru transferul în vacanța de vară); în situație de egalitate ierarhizarea se va realiza în funcție de media semestrială sau anuală la disciplinele matematică, informatică și fizică, în această ordine.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 15 octombrie 2020

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR- 253 din 15.10.2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Novăcuți Adrian-Darius-Ioachim din clasa a IX-a E,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului elevului Novăcuți Adrian-Darius-Ioachim din clasa a IX-a E de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de școlarizare.

2.      Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă modalitățile față în față și online de efectuare a inspecțiilor curente și speciale în scopul obținerii definitivatului și gradelor didactice și a inspecțiilor de specialitate.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 08 octombrie 2020

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-249 din 07 octombrie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Șcheianu Mădălina-Corina din clasa a X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 138 alin 1 lit. a din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Șcheianu Mădălina-Corina din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 01 octombrie 2020

1.      Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă scenariul 1 (verde) de începere a anului școlar 2020-2021.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 25 septembrie 2020

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-246 din 25 septembrie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Uilecan Robert-Daniel din clasa a IX-a C,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Uilecan Robert-Daniel din clasa a IX-a C de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-207 din 20 iulie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Petrea Ioana-Denisa din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2, art. 1361, alin 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Anexei nr. 1, nr.crt. 1 din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-18  din 23.09.2020 pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2020-2021,

se acordă avizul privind transferul elevei Petrea Ioana-Denisa din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

3.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-208 din 20 iulie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Petrușel Nicoleta din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2, art. 1361, alin 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Anexei nr. 1, nr.crt. 1 din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-18 din 23.09.2020 pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2020-2021,

se acordă avizul privind transferul elevei Petrușel Nicoleta din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

4.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-212 din 19 august 2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Negrea Adrian din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2, art. 1361, alin 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Anexei nr. 1, nr.crt. 1 din Dispoziția Direcției Generale Management Resurse Umane nr. D.G.M.R.U.-18 din 23.09.2020 pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2020-2021,

se acordă avizul privind transferul elevului Negrea Adrian din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de conducere al

Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

din data de 24 septembrie 2020

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 244 din 24 septembrie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Hileagă Larisa-Maria din clasa a IX-a D,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 și alin. 4 lit. b și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Hileagă Larisa-Maria din clasa a IX-a D de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
din data de
17 septembrie 2020

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-236 din 17.09.2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Galaţă Bianca-Ioana din clasa a IX-a E,

 în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3  şi alin. 4 lit. b și a art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Galaţă Bianca-Ioana din clasa a IX-a E de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de școlarizare.

 

Hotărârea Consiliului de conducere  al
Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
din data de
15 septembrie 2020
   

      1. Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţizunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale,
    se aprobă scenariul 2 (hibrid) de începere a anului şcolar 2020-2021.
 

Hotărârile Consiliului de conducere  al
Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
din data de
10 septembrie 2020
   

      1. În temeiul art. 29 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale coroborat cu dispozițiile art. I, subpct. 2 din Ordonanța de Urgență nr 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,
    Consiliul de conducere al Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” se constituie din 13 membri.

     2. Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. 1, lit. a din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale și ale art. 15, alin. 1, lit. d din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
și ținând cont de propunerile Consiliului profesoral al colegiului din data de 08 septembrie 2020,
     se avizează/ aprobă modificările și completările aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”.

      3. Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. p din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale și ale art. 15, alin. 1, lit. ii) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
      se aprobă Planul de încadrare cu personal didactic de predare și didactic auxiliar.
      4. Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,
    se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă cuvenit cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020.

       5. Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,
    se aprobă scenariul 1 (fizic) de începere a anului școlar 2020-2021.

      6. Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,
      se aprobă activitățile și măsurile luate împotriva infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.

      7. Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,
     se aprobă calificativele cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020.
 

Hotărârile Consiliului de conducere  al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia
din data de
26 iunie 2020
         

1.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-469 din 17 decembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Păulescu Alexandru-Ilie din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019 și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 23.06.2020 cu privire la stabilirea criteriilor de departajare a elevilor în vederea transferului de la colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

nu se acordă avizul privind transferul elevului Păulescu Alexandru-Ilie din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

2. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-471 din 20 decembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Marta Anghel-Vasile din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019 și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 23.06.2020 cu privire la stabilirea criteriilor de departajare a elevilor în vederea transferului de la colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

se acordă avizul privind transferul elevului Marta Anghel-Vasile din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

3. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-13 din 15 ianuarie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Mazilu Costinel-Alberto din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019 și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 23.06.2020 cu privire la stabilirea criteriilor de departajare a elevilor în vederea transferului de la colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

se acordă avizul privind transferul elevului Mazilu Costinel-Alberto din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

4. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-75 din 21 februarie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Șcheianu Mădălina-Corina din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019 și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 23.06.2020 cu privire la stabilirea criteriilor de departajare a elevilor în vederea transferului de la colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

se acordă avizul privind transferul elevei Șcheianu Mădălina-Corina din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de conducere  al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia
din data de
23 iunie 2020
         

1. În temeiul art. I, subpct. 2 din Ordonanța de Urgență nr 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,

Consiliul de conducere al Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” se

constituie din 13 membri.

2. În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de conducere.

3. În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă criteriile de departajare în vederea transferului elevilor din colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, astfel:

-         în situația în care numărul de cereri (candidați) este egal sau mai mic decât locurile disponibile se aprobă în ordinea înregistrării cererilor de transfer;

-         în situația în care numărul de cereri (candidați) este mai mare decât locurile disponibile vor fi ierarhizați în ordine strict descrescătoare a mediilor la învățătură și purtare semestriale (pentru transferul în vacanța intersemestrială) sau anuale (pentru pentru transferul în vacanța de vară); în situație de egalitate ierarhizarea se va realiza în funcție de media semestrială sau anuală la disciplinele matematică, informatică și fizică, în această ordine.

4. În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

                 se aprobă fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia
din data de
23 iunie 2020

       

1. În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale și a art. I, pct. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011,

                 se aprobă dizolvarea Consiliului de administrație a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” și constituirea a consiliului de conducere a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
3 iunie 2020

 

          1.  În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale și a art. I, pct. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011,
 

        se aprobă procedura de constituire a consiliului de conducere a Colegiului Național Militar          “Mihai Viteazul”.
 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
30 ianuarie 2020

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-52 din 07.02.2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Lang Marian din clasa a IX-a A,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 lit.  și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Lang Marian din clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de școlarizare.

2.    În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

                 se aprobă următoarele criterii specifice pentru acordarea avizului în vederea ocupării posturilor didactice vacante:

-       Cadrul didactic a desfășurat anterior activitate didactică în colegiul nostru cel puțin un an școlar;

-       Cadrul didactic a fost apreciat cu calificativul anual – foarte bine.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
30 ianuarie 2020

1.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

                 se aprobă Planul de încadrare cu personal didactic și auxiliar al Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”.

2.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

                 se aprobă Planul de dezvoltare a bazei logistice pentru anul 2020 și orientativ pentru anii 2021, 2022, 2023, precum și Planul de lucrări în antepriză pentru anul 2020.

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
14 ianuarie 2020

 

          1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-7 din 14.01.2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Gărduș Ștefan din clasa a X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 lit.  și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Gărduș Ștefan din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de școlarizare.


 

 

     POSTURI VACANTE/CONCURSURI / EXAMENE DE PROMOVARE

 

ANUNȚ ÎNCADRARE POSTURI VACANTE

 

SOLDAT GRADAT PROFESIONIST- 3 posturi

 

INFORMAȚII AVIZ MAPN CADRE DIDACTICE - POSTURI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

AVIZARE CONDIȚII SPECIFICE OCUPARE POSTURI DIDACTICE

 

 

 

 

 

   
© 2008