Curier

octombrie

2010

Curier

noiembrie-

decembrie

2010 

Curier

ianuarie

2011

Curier

februarie

2011

 

Curier

martie

2011

 

InfoArt

martie

2011

Ediţia a VII-a a Atelierelor de creaţii literar-artistice ale elevilor militari 

Curier

aprilie

2011 

Curier octombrie

2011

 

Curier

noiembrie

2012

     
       
2008