apăsaţi tasta  F5 pentru actualizarea conţinutului paginilor
 
 

Solicitare informaţii

Hotărâri Consiliul de administraţie

Declaraţii de avere

Buget

Concurs/Examen de promovare

Posturi vacante

Listă personal

 

 

 

 

 

 

 
   SOLICITARE INFORMAŢII

   Þ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (citeşte)
       
Persoana responsabilă  Referent Relaţii Publice DANIELA FILIMON
        Telefon: (+40) 258 834009 interior 106
        Fax: (+40)  258 834013
        E-mail: relații.publice02401@roaf.ro
 
   Þ Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001 
(descarcă)
   Þ Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1)
(descarcă)
   Þ Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2)
(descarcă)
  Þ Modalităţi de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
(descarcă)
  

HOTĂRÂRI  ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Hotărârile Consiliului de conducere  al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 iunie 2020
         

1.     În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-469 din 17 decembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Păulescu Alexandru-Ilie din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019 și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 23.06.2020 cu privire la stabilirea criteriilor de departajare a elevilor în vederea transferului de la colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

nu se acordă avizul privind transferul elevului Păulescu Alexandru-Ilie din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

2. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-471 din 20 decembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Marta Anghel-Vasile din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019 și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 23.06.2020 cu privire la stabilirea criteriilor de departajare a elevilor în vederea transferului de la colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

se acordă avizul privind transferul elevului Marta Anghel-Vasile din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

3. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-13 din 15 ianuarie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Mazilu Costinel-Alberto din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019 și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 23.06.2020 cu privire la stabilirea criteriilor de departajare a elevilor în vederea transferului de la colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

se acordă avizul privind transferul elevului Mazilu Costinel-Alberto din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

4. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-75 din 21 februarie 2020 formulată de reprezentantul legal al elevei Șcheianu Mădălina-Corina din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019 și a hotărârii Consiliului de conducere din data de 23.06.2020 cu privire la stabilirea criteriilor de departajare a elevilor în vederea transferului de la colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”,

se acordă avizul privind transferul elevei Șcheianu Mădălina-Corina din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de conducere  al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
23 iunie 2020
         

1. În temeiul art. I, subpct. 2 din Ordonanța de Urgență nr 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,

Consiliul de conducere al Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” se

constituie din 13 membri.

2. În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de conducere.

3. În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă criteriile de departajare în vederea transferului elevilor din colegiile naționale militare la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”, astfel:

-         în situația în care numărul de cereri (candidați) este egal sau mai mic decât locurile disponibile se aprobă în ordinea înregistrării cererilor de transfer;

-         în situația în care numărul de cereri (candidați) este mai mare decât locurile disponibile vor fi ierarhizați în ordine strict descrescătoare a mediilor la învățătură și purtare semestriale (pentru transferul în vacanța intersemestrială) sau anuale (pentru pentru transferul în vacanța de vară); în situație de egalitate ierarhizarea se va realiza în funcție de media semestrială sau anuală la disciplinele matematică, informatică și fizică, în această ordine.

4. În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

                 se aprobă fișa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
23 iunie 2020

 

         

1. În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale și a art. I, pct. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011,

                 se aprobă dizolvarea Consiliului de administrație a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” și constituirea a consiliului de conducere a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
3 iunie 2020

 

          1.  În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale și a art. I, pct. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011,
 

        se aprobă procedura de constituire a consiliului de conducere a Colegiului Național Militar          “Mihai Viteazul”.
 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
30 ianuarie 2020

1.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-52 din 07.02.2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Lang Marian din clasa a IX-a A,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 lit.  și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Lang Marian din clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de școlarizare.

2.    În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

                 se aprobă următoarele criterii specifice pentru acordarea avizului în vederea ocupării posturilor didactice vacante:

-       Cadrul didactic a desfășurat anterior activitate didactică în colegiul nostru cel puțin un an școlar;

-       Cadrul didactic a fost apreciat cu calificativul anual – foarte bine.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
30 ianuarie 2020

1.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

                 se aprobă Planul de încadrare cu personal didactic și auxiliar al Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”.

2.      În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

                 se aprobă Planul de dezvoltare a bazei logistice pentru anul 2020 și orientativ pentru anii 2021, 2022, 2023, precum și Planul de lucrări în antepriză pentru anul 2020.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
14 ianuarie 2020

 

          1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-7 din 14.01.2020 formulată de reprezentantul legal al elevului Gărduș Ștefan din clasa a X-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 lit.  și a art. 141 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Gărduș Ștefan din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, cu suportarea cheltuielilor de școlarizare.


 

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
12 decembrie 2019

1.    În temeiul art. 31, alin. 1, lit. f din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din           13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcționarea colegiilor naționale,

             se aprobă un nou membru al Consiliului de administrație a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”.

2.    În temeiul art. 31, alin. 1, lit. f din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din          13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

             se avizează Registrul riscurilor de corupție a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul”.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
24 octombrie 2019

1.    În temeiul art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

             se aprobă standardele de îndeplinit la sfârșitul anului de către clasele a X-a și a XI-a.

2.    Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. 1, lit. h din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se avizează/ aprobă premiile ce se vor acorda elevilor cu rezultate deosebite la concursurile școlare (științifice, sportive și culturale).

3.    Pentru respectarea prevederilor art. 31, alin. 1, lit. h din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă bursele sportive și responsabilitățile din cadrul comisiei sportului școlar.

4.    Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă cuvenit cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020.

5.        Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă achiziționarea de costume pentru formațiile artistice ale colegiului.

6.    Pentru respectarea prevederilor art. art. 31, alin. 1, lit. s din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale,

se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru privind evaluarea riscurilor de corupție.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
4 octombrie 2019

1.    În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 374 din 04 octombrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevei Antonie Dennis-Nicolae din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. d) coroborat cu art. 136 alin 4 lit. b) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Anexei nr. 1 , nr. crt. 3 și 4 din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019,

se acordă avizul privind transferul elevului Antonie Dennis-Nicolae din clasa a IX-a de la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

2. În urma discutării și analizării posibilității de aderare a Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la Alianța Colegiilor Centenare,

nu se acordă avizul privind aderarea Colegiului Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la Alianța Colegiilor Centenare.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2019

 

1.       În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 358 din 27 septembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevei Ungur Andreea-Andrada din clasa a IX-a C,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Ungur Andreea-Andrada din clasa a IX-a C de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
20 septembrie 2019

 

1.       În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 339 din 20 septembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevei Șofican Maria-Alexandra din clasa a IX-a A,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevei Șofican Maria-Alexandra din clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.       În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR- 333 din 16 septembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevei Marchiș Gabriela-Ioana din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) și a  Anexei nr. 1 , nr. crt. 1 din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019,

se acordă avizul privind transferul elevei Marchiș Gabriela-Ioana din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
16 septembrie 2019

 

1.    În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 327 din 16 septembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Curtean-Kristof Denis-Alexander din clasa a IX-a B,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

se acordă avizul privind transferul elevului Curtean-Kristof Denis-Alexander din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.

2.    În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR- 326 din 13 septembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Drăgan Marielena-Raluca-Teodora din clasa a IX-a,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) și a  Anexei nr. 1 , nr. crt. 1 din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019,

se acordă avizul privind transferul elevului Drăgan Marielena-Raluca-Teodora din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 septembrie 2019

 

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 323 din 13 septembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Mușat Stefan-Radu din clasa a IX-a A,
         în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin 3 și art. 142 alin 3. din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

 se acordă avizul privind transferul elevului Mușat Stefan-Radu din clasa a IX-a A de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” la o unitate de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării.


         2. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 321 din 13 septembrie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Țentea Cezar din clasa a IX-a,
         în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M110 din 13 octombrie 2014, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 1 alin. 2) și a Anexei nr. 1 , nr. crt. 1 din Dispoziția comună a Statului Major al Apărării nr. SMAp-75 din 09.09.2019, respectiv a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. C-7092 din 06.09.2019,
         se acordă avizul privind transferul elevului Țentea Cezar din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
20 august 2019

1.            In baza art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460 din 12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invavamantul preuniversitar in anul şcolar 2019-2020

se acorda avizul cadrului didactic Muresan Luminiţa Codruta care a solicitat detasarea in interesul invatamantului in Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” ca profesor la catedra de informatica in anul scolar 2019-2020.
 

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
4 iulie 2019

 

1.      Se aprobă criteriile de ierarhizare a elevilor proveniți din licee/colegii din rețeaua Ministerului Educației Naționale în vederea transferului la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia..

2.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR 216 din data de 04 iulie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Szekely Alexandru,

în temeiul prevederilor art. 135 lit.a și art. 136 alin. 1 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare,

se aprobă transferul elevului Szekely Alexandru din clasa a XII-a A în clasa a XII-a E în cadrul Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
12 iunie 2019

1.      Se aprobă strategia educațională pentru anul școlar 2019-2020.

2.      În baza art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020,

     se acordă avizele de continuitate cadrelor didactice care au solicitat încadrarea pe posturile didactice vacante rezervate pentru anul școlar 2019-2020 în Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul”. 

3.      În urma discutării cererii înregistrată sub nr. A-2054 din data de 22 mai 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Rusu Raul Sorin,

în temeiul prevederilor art. 135 lit.b și art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare,

se acordă avizul în vederea transferului elevului Rusu Raul Sorin din clasa a X-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

4.          În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR-193 din data de 10 iunie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Șerban Albert,

în temeiul prevederilor art. 135 lit.b și art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare,

se acordă avizul în vederea transferului elevului Șerban Albert din clasa a IX-a de la Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
29 mai 2019

1.            Pentru respectarea prevederilor art. 135 lit. c, art. 136 aln. (3) și art. 140 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare, cu modificările și completările ulterioare,

            și ținând cont de Decizia medicală a Comisiei centrale de expertiză medico-militară prin care s-a declarat starea de inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ, începând cu data de 04 aprilie 2019 se acordă avizul privind transferul elevei Dobrovăț Delia Anca din cls. a IX-a D de la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o unitate de învățământ din rețeaua Ministerului Educației Naționale, fără suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării în colegiu.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
21 mai 2019

1. În baza art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460 din 12 noiembrie pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020,

se acordă avizul cadrului didactic care a solicitat detaşarea la cerere în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” ca profesor la catedra de matematică în anul şcolar 2019-2020.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
9 mai 2019

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  143 din data de 14 aprilie 2019 formulată de  elevul caporal Tcaciuc Alexandru-Ioan

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

nu se aprobă transferul elevului caporal Tcaciuc Alexandru-Ioan din clasa a XI-a de la Colegiul Naţional Militar “Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc la  Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, având în vedere informaţiile înscrise în cererea în cauză şi a prevederilor art. 117, lit. d şi d1, din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 , referitoare la ce le este interzis elevilor colegiilor naţionale militare.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
6 februarie 2019

1. Aprobarea transferurilor elevilor Cîrstea Marius-Răzvan, Groza Nicoleta-Irina şi Zdrânc Andreea de la instituţii de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, în urma susţinerii examenelor de diferenţă în vederea transferării în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia a elevilor de clasa a IX –a pentru completarea locurilor rămase libere (Art. 84 şi Art. 136 din

Ordinul M. 110/ 13.10.2014).

2. Aprobarea cererii de transfer înregistrată sub nr. CR 45 din data de 5 februarie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevului Gligor North Cătălin  din cls. a IX-a A de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
31 ianuarie 2019

1. Aprobarea cererii formulată de reprezentantul legal al elevei Paşca-Igna Laura-Sofia privind transferul din cls. a XI-a de la Colegiul Naţional Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa la  Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

2. Aprobarea cererii de transfer înregistrată sub nr. CR 40 din data de 31 ianuarie 2019 formulată de reprezentantul legal al elevei Danci Amalia din cls. a IX-a C de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
30 ianuarie 2019

1. Se aprobă măsurile întreprinse de către profesorii diriginţi şi comandantul companiei I elevi în vederea creşterii motivaţiei elevilor de clasa a XII-a pentru a urma cariera militară.

2. Se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă cuvenit cadrelor didactice pentru anul şcolar 2018-2019.

 3. Se aprobă analiza activităţii de hrănire, echipare şi a stării de sănătate a elevilor.

4. Se aprobă Planul de dezvoltare a bazei logistice pentru anul 2019 şi orientativ pentru anii 2020,2021 şi 2022, precum şi a Planului de lucrări în antrepriză pentru anul 2019.

5. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 391 din 3 ianuarie 2019 şi menţinerea elevului Szekely Alexandru în clasa a XI-a A.

 

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
23 ianuarie 2019

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  28 din data de 21 ianuarie 2019 formulată de  reprezentantul legal al elevei Gontariu Andreea-Cristina,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

se aprobă transferul elevei Gontariu Andreea-Cristina  din clasa a IX-a de la Colegiul Naţional Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa la  Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

2. Având în vedere prevederile art. 135 lit. d) coroborat cu art. 136 alin. 4, lit. b) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

nu se poate soluţiona cererea reprezentantului legal al elevului Mareş Nicodim Daniel privind transferul dintr-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia întrucât

nu se respectă principiul ordinii stricte descrescătoare a mediilor de admitere.

3.  Pentru respectarea prevederilor   art. 135 lit. d)  şi art. 140 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

se acordă avizul privind transferul elevului Mondiru Teodor Gabriel din  clasa a X-a E  de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , fără  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
29 noiembrie 2018

1. în temeiul  art. 140  şi art. 142 alin. 1 lit. f) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

luând în considerare Decizia comisiei de expertiză medico-militară a Spitalului Militar de Urgenţă        "Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu prin care a fost propusă starea de "inapt medical",

se avizează transferul elevei Pop Maria din  clasa a X-a D  de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 noiembrie 2018

1. În vederea respectării dispoziţiilor art. 31 alin. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale

nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militar, precum şi a prevederilor art. 15 alin 1, lit. d) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

şi luând în considerare propunerile Consiliului profesoral din cadrul colegiului întrunit în  data de 27 noiembrie 2018 cu privire la utilizarea de către elevi a telefoanelor mobile pe timpul desfăşurării activităţilor de învăţământ, precum şi a sancţiunilor ce se impun în anumite situaţii,

se aprobă modificările şi completările la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul", Ediţia 2018, astfel:

 

Art. 153 alin. 2 lit. h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Să deţină şi să utilizeze telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicaţii şi informatică în intervalul orar aferent orelor de curs şi studiului, precum şi în timpul examenelor, al concursurilor şi a altor activităţi ordonate."

Art. 163 alin. 2 se completează cu lit. af) :

"Limbajul şi/sau atitudinea agresivă, jignitoare, de intimidare, de discriminare, ostentativă sau provocatoare."

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 noiembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  359 din data de 26 noiembrie 2018 formulată de  reprezentantul legal al elevului Suciu Andrei din  clasa a IX-a E,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Suciu Andrei din  clasa a IX-a E  de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , cu  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
22 noiembrie 2018

1. În temeiul prevederilor art. 280 alin. 4, lit. a din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

se constituie Comisia de cercetare a abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic din cadrul Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul".

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
6 noiembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  322 din data de 6 noiembrie 2018 formulată de  reprezentantul legal al elevei Costinaş Naomi-Dalia din  clasa a IX-a B,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Costinaş Naomi-Dalia din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , cu  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
1 noiembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  318 din data de 1 noiembrie 2018 formulată de  reprezentantul legal al elevului Bendea Şerban-Ioan din  clasa a IX-a E,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Bendea Şerban-Ioan din  clasa a IX-a E de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , cu  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
30 octombrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  304 din data de 30 octombrie 2018 formulată de  reprezentantul legal al elevei Zdrânc Andreea din  clasa a IX-a C,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Zdrânc Andreea din  clasa a IX-a C de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , cu  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
2 octombrie 2018

1. În baza cererii formulată de reprezentantul legal al elevei Dolcoş Andrada-Ioana de la Colegiul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Sibiu,

pentru respectarea prevederilor art. 135 lit. d) coroborat cu art. 136 alin. 4, lit. b)  din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

se aprobă transferul elevei Dolcoş Andrada-Ioana de la Colegiul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Sibiu în clasa a IX-a  la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia .

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
1 octombrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  251 din data de 1 octombrie 2018 a reprezentantului legal al elevului Moldoveanu Silvian-Vasile din  clasa a IX-a B

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Moldoveanu Silvian-Vasile din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , fără  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

2. După analizarea cererii de transfer formulată de părintele elevului Marian Ciprian de la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan " din Abrud

pentru respectarea prevederilor art. 135 lit. d) coroborat cu art. 136 alin. 4  lit. b) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se aprobă transferul elevului Marian Ciprian de la de la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan " din Abrud la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  245 din data de 26 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevei Genunche Elena-Cristina din  clasa a X-a A

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 3  din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Genunche Elena-Cristina din  clasa a X-a A de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu din Craiova.

 

2. După analizarea cererii înregistrată sub nr. CR  248 din data de 27 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevei Dârlea Mădălina din  clasa a IX-a B

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Dârlea Mădălina din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 septembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  241 din data de 26 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevei Chiţu Andreea-Simona din  clasa a IX-a B

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Chiţu Andreea-Simona din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, fără  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

2. Urmare a solicitării de transfer prezentată de reprezentantul legal, se aprobă realizarea transferului elevului Mureşan I.R. Luca de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Satu Mare la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia 

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
24 septembrie 2018

1.În conformitate cu prevederile art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 40 alin. 3 şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Timiş Constantin din  clasa a IX-a E de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, ca urmare a propunerii de către Comisia de expertiză medico-militară a Spitalului Militar de  Urgenţă  "Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu a stării de "inapt pentru a urma instituţiile militare de învăţământ".

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
21 septembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  228 din data de 21 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevului Tulbure Nicolae Alexandru din  clasa a IX-a B

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Tulbure Nicolae Alexandru din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, fără  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 septembrie 2018

1. Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. 1, lit. b). din   Odinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, pe baza  propunerilor rezultate din analiza şefilor de arie curriculară se acordă calificativele anuale pentru personalul didactic, inclusiv pentru personalul didactic de conducere.

 

2. Potrivit prevederilor art. 14 sin Anexa nr. 1 la  Ordinul ministrului educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului nr. 5562 din 7 octombrie 2011 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile s-a depus la consiliul de administraţie al colegiului dosarul personalului didactic care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile a unor forme de organizare a formării continue, şi în unanimitate de voturi se aprobă echivalarea în credite profesionale a gradului didactic II pentru doamna profesor Cornelia Bratu.

 

3. Având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. CR  209 din data de 14 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevei Gomboş Denisa din  clasa a X-a D

în temeiul art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Gomboş Denisa din  clasa a X-a D de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
5 septembrie 2018

1. În temeiul  art. 29 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare coroborat cu dispoziţiile art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" se constituie din 13 membri.

 

2. Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. 1, lit. a). din   Odinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare şi ale art. 15 alin. 1, lit. d)   din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

şi ţinând cont de propunerile Consiliului profesoral al colegiului din data de 5 septembrie 2018,

se avizează/aprobă modificările şi completările aduse Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul".

 

3. Pentru respectarea prevederilor art. 31 alin. 1, lit. c). din   Odinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare şi ale art. 15 alin. 1, lit. k)   din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

se aprobă modificările şi completările aduse Planului de dezvoltare instituţională a

Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul", astfel cum au fost propuse de către Consiliul profesoral întrunit în data de 5 septembrie 2018.

 

4. Raportat la  art. 31 alin. 1, lit. p). din   Odinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare şi ale art. 15 alin. 1, lit. ii)   din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

se aprobă Planul/Proiectul de încadrare cu personal didactic de predare şi didactic auxiliar.

 

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 3
septembrie 2018

1. In baza art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019,

se acordă avizul cadrului didactic care a solicitat obţinerea documentaţiei necesară în vederea încadrării în anul şcolar 2018-2019 pe cele 12 ore/săptămână disponibile la catedra de informatică.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
7 august 2018

1. In baza art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, cadrelor didactice care au obtinut punctajul minim in urma interviurilor realizate, li se acorda avizele privind incadrarea in anul scolar 2018-2019, pe posturile didactice vacante/orele disponibile.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
12 iunie 2018

1. Având în vedere solicitarea reprezentantului legal al elevului Mareş-Acăei Radu

înregistrată sub nr. CR 178 din data de 12 iunie 2018,

                           în temeiul art. 135 alin. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

                      se acordă avizul privind transferul elevului Mareş-Acăei Radu din clasa a IX-a A de la  Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere a elevului în colegiu.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
14 mai 2018

1. Având în vedere Cererea înregistrată sub nr. CR  119 din data de 11 mai 2018 a reprezentantului legal al elevului Burtea Octavian Andrei din  clasa a IX-a E

în temeiul art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Burtea Octavian Andrei din  clasa a IX-a E, de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la Colegiul Naţional Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
8 mai 2018

1. Având în vedere Cererile înregistrate sub nr. CR 103,104 şi 105 din data de 8 mai 2018 ale reprezentanţilor elevilor Plai Mihail Constantin din  clasa a X-a B, Donose Ştefan Alexandru din  clasa a X-a B şi Ungureanu Vasile Constantin din  clasa a X-a B

în temeiul art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevilor Plai Mihail Constantin din  clasa a X-a B, Donose Ştefan Alexandru din  clasa a X-a B şi Ungureanu Vasile Constantin din  clasa a X-a B, de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la Colegiul Naţional Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 aprilie 2018

1. În baza prevederilor art. 27 lit. j din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, repartizarea orelor de matematică de la clasa a X-a C încadrate până la această dată la un cadru didactic sunt redistribuite, începând cu data de 2 mai 2018 şi până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, altui cadru didactic.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 aprilie 2018

1. Conform atribuţiilor consiliului de administraţie stabilite în baza Odinului ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 şi a Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 se aprobă concluziile rezultate din analiza modului de îndeplinire a obiectivelor şi sarcinilor la clasele a XI-a, a XII-a şi la aria curriculară "Om şi societate. Arte".

 

2. În baza art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

                 se acordă avizul favorabil personalului didactic care urmează a participa la concursul de titularizare  în anul şcolar 2018-2019, pentru ocuparea posturilor didactice vacante la catedrele de Fizică şi Matematică din cadrul Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul".

 

3. Având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. CR 89 din data de 25 aprilie 2018 a reprezentantului legal al elevului Cocea Ionuţ Adrian,

                           în temeiul art. 135 alin. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, se acordă avizul privind transferul elevului Cocea Ionuţ Adrian din clasa a IX-a E de la  Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova.

 

4. Ţinând cont de concluziile Raportului nr. A 1620 din 17 aprilie 2018 întocmit de comisia de cercetare disciplinară a abaterilor săvârşite de un cadru didactic din cadrul Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul", potrivit prevederilor art. 280 alin. 2 lit. a din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se acordă sancţiunea disciplinară "observaţie scrisă".

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
12 aprilie 2018

1. Încheierea Protocolului de colaborare interinstituţională între SC Transavia SA şi Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul".

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
16 martie 2018

1. Având în vedere solicitarea înregistrată sun nr. CR 67 din data de 16 martie 2018,

            în temeiul art. 135 alin. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

            se acordă  avizul privind transferul elevului  Moraru Mihai Alin din clasa a IX-a C  de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. În baza art. 280 alin. 4 lit. a din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte componenţa comisiei formată din 4 membri pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic din cadrul Colegiului Naţional Militar               “Mihai Viteazul”.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 februarie 2018

1. Aprobarea condiţiilor specifice în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pentru ocuparea posturilor didactice-catedrelor vacante.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 20
februarie 2018

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Ciolacu Neculai Rareş  din clasa a IX-a B privind transferul  de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o altă instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
12 februarie 2018

1. Aprobarea cererilor reprezentanţilor legali ai elevilor Puican Dumitru din clasa a IX -a A,  Titiana Alin din clasa a IX -a B şi Mureşan Sergiu din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la alte instituţii de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
8 februarie 2018

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Porime Darius-Cristian  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la  Colegiul Economic "Transilvania" din   Târgu Mureş, în urma examinării medicale şi a susţinerii şi promovării examenelor de diferenţă.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
6 februarie 2018

1. Aprobarea cererilor reprezentanţilor legali ai candidaţilor Ciolacu Neculai Rareş şi Buciuman Andra Georgiana, declaraţi neadmişi în sesiunea din anul 2017, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a prin retragerea candidaţilor declaraţi "admis", după susţinerea examenelor de diferenţe.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
1 februarie 2018

1. Actualizarea fişei de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din colegiu.

2. Aprobarea Ofertei educaţionale şi a Proiectului de încadrare a profesorilor titulari pentru anul şcolar 2018-2019.

3. Discutarea şi stabilirea modalităţii de completare a locurilor rămase libere la clasele a IX-a după retragerea după retragerea/scoaterea din evidenţă a candidaţilor declaraţi admişi.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
16 noiembrie 2017

1. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Buzgar Petrea din clasa a X -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
9 noiembrie 2017

1. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Porime Darius din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
2 noiembrie 2017

1. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Sfîrloagă Vlad-Nicolae din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
10 octombrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Sfîrloagă Vlad Nicolae  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
10 octombrie 2017

1. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Vinţ Paul din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Urs Paul din clasa a IX -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
9 octombrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Szodoray Antonio din clasa a IX -a E privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Albulescu Robert Mihai din clasa a IX -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
29 septembrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Petriţa-Iuţalim Elena Adriana  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. Completarea componenţei Consiliului de administraţie al Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” cu doi noi membri: locţiitorul comandantului şi reprezentantul elevilor.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 septembrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Barteş Ioana Patricia  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Cirebea Andrei din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Croitoru Doru Radu Ionuţ  din clasa a IX -a E privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
19 septembrie 2017

1. Avizarea componenţei comisiei de disciplină pentru elevii din cadrul Colegiului Naţional Militar

 “Mihai Viteazul”.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
14 septembrie 2017

1. Discutarea şi aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Mureşan Sergiu-Valentin  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 septembrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Moţoiu Ionuţ-George  din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
4 septembrie 2017

1. Acordarea avizului specific personalului didactic care a solicitat încadrarea pe posturile didactice vacante în anul şcolar 2017-2018.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
22 august 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Cojocaru Valeria Teodora  din clasa a X -a de la Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova privind transferul în clasa a X-a la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

2. Acordarea avizului specific personalului didactic care a solicitat încadrarea pe posturile didactice vacante în anul şcolar 2017-2018.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
14 iulie 2017

 Stabilirea perioadei pentru susţinerea examenelor de diferenţă şi aprobarea Graficului de examen pentru candidaţii de clasa a IX-a care au susţinut examen de admitere în anul 2017.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26  iunie 2017

1. Aprobarea strategiei educaţionale pentru anul şcolar 2017-2018.

2. Acordarea avizului specific personalului didactic care a solicitat încadrarea în anul şcolar 2017-2018 pe posturile/catedrele didactice rămase vacante.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13  iunie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Popescu Radu Cosmin  din clasa a IX -aC privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Luican marian Cătălin din clasa a X -a A privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
8 iunie 2017

 Aprobarea premiilor sportive ce se acordă elevilor cu rezultate meritorii în anul şcolar 2016-2017.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
18  mai 2017

 1. Aprobarea modului de desfăşurare a activităţilor de pregătire a examenului de bacalaureat şi a examenului de admitere în academiile categoriilor de forţe ale armatei.

  2. Aprobarea criteriilor după care vor fi discutaţi elevii claselor a X-a şi a XI-a în urma susţinerii testelor finale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 februarie 2017

 Dezbaterea şi aprobarea condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 februarie 2017

1. Completarea membrilor Consiliului de administraţie al Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul”, urmare a plecării în concediu fără plată a unui membru. 

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Mazilu Mihai Lucian  din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

3. Aprobarea Proiectului de încadrare a titularilor şi Lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru anul şcolar 2017-2018 .

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
2 februarie 2017

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Moiceanu Eduard Adrian din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
31 ianuarie 2017

            Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Gâtlan Adelin Ionuţ din clasa a IX-a E privind transferul de la Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba-Iulia la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova .

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
10 ianuarie 2017

            Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Cojocaru Valeria privind transferul de la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova în Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba-Iulia.

 Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
20 decembrie 2016

 Dezbaterea propunerii Comisiei de cercetare disciplinară privind acordarea sancţiunii cu "avertisment", urmare a faptelor săvârşite de către un cadru didactic.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
7 decembrie 2016

 Desemnarea  componenţei comisiei de cercetare disciplinară a faptelor săvârşite de personalul didactic ce pot constitui abateri disciplinare.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
15 noiembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Moca Alexandru din clasa a IX -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 octombrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Vlad Dragoş-Iustin din clasa a IX -a A privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
20  octombrie 2016

 1. Aprobarea standardelor de îndeplinit la sfârşitul anului de către elevii claselor a X-a şi a XI-a.

  2. Stabilirea premiilor ce se vor acorda elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şcolare (ştiinţifice, sportive şi culturale).

3. Aprobarea actualizării P.A.P. pentru anul 2016.

4. Aprobarea proiectelor de consiliere socio-profesională la nivelul colegiului.

5. Aprobarea burselor sportive; aprobarea responsabilităţilor în cadrul comisiei sportului şcolar.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 octombrie 2016

 1. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Filip Angelo-Gabriel din clasa a X-a A privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia în Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova.

  2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Bancheş Valentin Cristian din clasa a IX-a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
05 octombrie 2016

 Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Mazilu Lucian Mihai privind transferul  de la Liceul Penticostal "Logos" din Timişoara în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia , ca urmare a retragerii la cerere a elevului Bucea Bogdan Ilie Ioan din clasa a IX-a D.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
29 septembrie 2016

 1. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Bucea Bogdan Ilie din clasa a IX-a D privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

  2. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Muntean Cosmin Marinel privind transferul de la Colegiul EconomicTransilvania” din Târgu Mureş în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia, ca urmare a retragerii la cerere a elevului Prică Raul Ioan din clasa a IX-a B.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2016

 Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Prică Raul Ioan din clasa a IX-a B privind retragerea şi transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o altă instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Bogdan Ioan Silviu din clasa a XII-a B privind retragerea la cerere  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
22 septembrie 2016

1. Stabilirea cadrelor didactice propuse a fi aprobate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director adjunct din colegiu, în conformitate cu prevederile art. 11 şi art. 12 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5080 din 31 august 2016.

2. Potrivit art. 7 alin. 1, lit. e din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare votul secret exprimat de către toţi elevii colegiului în urma alegerilor organizate de consiliul elevilor, el.cap. Argatu Ioana Florina din cls. a XII-a E a fost aleasă ca reprezentant al elevilor în Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" în anul şcolar 2016-2017.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
16 septembrie 2016


Aprobarea cererii   privind transferul elevului Olteanu Ionuţ Marian de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, ca urmare a clasării inapt medical pentru a urma instituţiile de învăţământ militar.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 15 septembrie 2016

Aprobarea cererii privind transferul elevului Han I. Gheorghe de la Colegiul Naţional “Avram Iancu” din Câmpeni la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 14 septembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Rezmiveş Dan-Cristian privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

   BUGET

 

 

 

 

     POSTURI VACANTE/CONCURSURI / EXAMENE DE PROMOVARE

       NOU  SELECŢIE DOSARE CONCURS ELECTRICIAN

                 CONCURS ELECTRICIAN

       UPDATE

                    AMÂNARE CONCURS ELECTRICIAN

                     

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2008