apăsaţi tasta  F5 pentru actualizarea conţinutului paginilor
 
 

Solicitare informaţii

Hotărâri Consiliul de administraţie

Declaraţii de avere

Buget

Concurs/Examen de promovare

Posturi vacante

Listă personal

 

 

 

 

 

 

 
 
 SOLICITARE INFORMAŢII

   Þ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (citeşte)
       
Persoana responsabilă  Referent Relaţii Publice DANIELA FILIMON
        Telefon: (+40) 258 834009 interior 106
        Fax: (+40)  258 834013
        E-mail: relații.publice02401@forter.ro
 
   Þ Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001 
(descarcă)
   Þ Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1)
(descarcă)
   Þ Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2)
(descarcă)
  Þ Modalităţi de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
(descarcă)
  

HOTĂRÂRI  ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
6 noiembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  322 din data de 6 noiembrie 2018 formulată de  reprezentantul legal al elevei Costinaş Naomi-Dalia din  clasa a IX-a B,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei elevei Costinaş Naomi-Dalia din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , cu  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
1 noiembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  318 din data de 1 noiembrie 2018 formulată de  reprezentantul legal al elevului Bendea Şerban-Ioan din  clasa a IX-a E,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Bendea Şerban-Ioan din  clasa a IX-a E de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , cu  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
30 octombrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  304 din data de 30 octombrie 2018 formulată de  reprezentantul legal al elevei Zdrânc Andreea din  clasa a IX-a C,

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Zdrânc Andreea din  clasa a IX-a C de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , cu  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
2 octombrie 2018

1. În baza cererii formulată de reprezentantul legal al elevei Dolcoş Andrada-Ioana de la Colegiul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Sibiu,

pentru respectarea prevederilor art. 135 lit. d) coroborat cu art. 136 alin. 4, lit. b)  din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

se aprobă transferul elevei Dolcoş Andrada-Ioana de la Colegiul Teoretic "Onisifor Ghibu" din Sibiu în clasa a IX-a  la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia .

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
1 octombrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  251 din data de 1 octombrie 2018 a reprezentantului legal al elevului Moldoveanu Silvian-Vasile din  clasa a IX-a B

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3  şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Moldoveanu Silvian-Vasile din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale , fără  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

2. După analizarea cererii de transfer formulată de părintele elevului Marian Ciprian de la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan " din Abrud

pentru respectarea prevederilor art. 135 lit. d) coroborat cu art. 136 alin. 4  lit. b) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se aprobă transferul elevului Marian Ciprian de la de la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan " din Abrud la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  245 din data de 26 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevei Genunche Elena-Cristina din  clasa a X-a A

în temeiul prevederilor art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 3  din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Genunche Elena-Cristina din  clasa a X-a A de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia la Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu din Craiova.

 

2. După analizarea cererii înregistrată sub nr. CR  248 din data de 27 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevei Dârlea Mădălina din  clasa a IX-a B

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Dârlea Mădălina din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 septembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  241 din data de 26 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevei Chiţu Andreea-Simona din  clasa a IX-a B

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Chiţu Andreea-Simona din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, fără  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

2. Urmare a solicitării de transfer prezentată de reprezentantul legal, se aprobă realizarea transferului elevului Mureşan I.R. Luca de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Satu Mare la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia 

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
24 septembrie 2018

1.În conformitate cu prevederile art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3, art. 40 alin. 3 şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Timiş Constantin din  clasa a IX-a E de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, ca urmare a propunerii de către Comisia de expertiză medico-militară a Spitalului Militar de  Urgenţă  "Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu a stării de "inapt pentru a urma instituţiile militare de învăţământ".

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
21 septembrie 2018

1. În urma discutării cererii înregistrată sub nr. CR  228 din data de 21 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevului Tulbure Nicolae Alexandru din  clasa a IX-a B

în temeiul prevederilor art. 135 lit. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi art. 142 alin. 3 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Tulbure Nicolae Alexandru din  clasa a IX-a B de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, fără  suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 septembrie 2018

1. Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. 1, lit. b). din   Odinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, pe baza  propunerilor rezultate din analiza şefilor de arie curriculară se acordă calificativele anuale pentru personalul didactic, inclusiv pentru personalul didactic de conducere.

 

2. Potrivit prevederilor art. 14 sin Anexa nr. 1 la  Ordinul ministrului educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului nr. 5562 din 7 octombrie 2011 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile s-a depus la consiliul de administraţie al colegiului dosarul personalului didactic care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile a unor forme de organizare a formării continue, şi în unanimitate de voturi se aprobă echivalarea în credite profesionale a gradului didactic II pentru doamna profesor Cornelia Bratu.

 

3. Având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. CR  209 din data de 14 septembrie 2018 a reprezentantului legal al elevei Gomboş Denisa din  clasa a X-a D

în temeiul art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevei Gomboş Denisa din  clasa a X-a D de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
5 septembrie 2018

1. În temeiul  art. 29 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare coroborat cu dispoziţiile art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" se constituie din 13 membri.

 

2. Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. 1, lit. a). din   Odinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare şi ale art. 15 alin. 1, lit. d)   din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

şi ţinând cont de propunerile Consiliului profesoral al colegiului din data de 5 septembrie 2018,

se avizează/aprobă modificările şi completările aduse Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul".

 

3. Pentru respectarea prevederilor art. 31 alin. 1, lit. c). din   Odinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare şi ale art. 15 alin. 1, lit. k)   din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

se aprobă modificările şi completările aduse Planului de dezvoltare instituţională a

Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul", astfel cum au fost propuse de către Consiliul profesoral întrunit în data de 5 septembrie 2018.

 

4. Raportat la  art. 31 alin. 1, lit. p). din   Odinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare şi ale art. 15 alin. 1, lit. ii)   din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

se aprobă Planul/Proiectul de încadrare cu personal didactic de predare şi didactic auxiliar.

 

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 3
septembrie 2018

1. In baza art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019,

se acordă avizul cadrului didactic care a solicitat obţinerea documentaţiei necesară în vederea încadrării în anul şcolar 2018-2019 pe cele 12 ore/săptămână disponibile la catedra de informatică.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
7 august 2018

1. In baza art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, cadrelor didactice care au obtinut punctajul minim in urma interviurilor realizate, li se acorda avizele privind incadrarea in anul scolar 2018-2019, pe posturile didactice vacante/orele disponibile.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
12 iunie 2018

1. Având în vedere solicitarea reprezentantului legal al elevului Mareş-Acăei Radu

înregistrată sub nr. CR 178 din data de 12 iunie 2018,

                           în temeiul art. 135 alin. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

                      se acordă avizul privind transferul elevului Mareş-Acăei Radu din clasa a IX-a A de la  Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere a elevului în colegiu.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
14 mai 2018

1. Având în vedere Cererea înregistrată sub nr. CR  119 din data de 11 mai 2018 a reprezentantului legal al elevului Burtea Octavian Andrei din  clasa a IX-a E

în temeiul art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevului Burtea Octavian Andrei din  clasa a IX-a E, de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la Colegiul Naţional Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
8 mai 2018

1. Având în vedere Cererile înregistrate sub nr. CR 103,104 şi 105 din data de 8 mai 2018 ale reprezentanţilor elevilor Plai Mihail Constantin din  clasa a X-a B, Donose Ştefan Alexandru din  clasa a X-a B şi Ungureanu Vasile Constantin din  clasa a X-a B

în temeiul art. 135 lit. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

se acordă avizul privind transferul elevilor Plai Mihail Constantin din  clasa a X-a B, Donose Ştefan Alexandru din  clasa a X-a B şi Ungureanu Vasile Constantin din  clasa a X-a B, de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia  la Colegiul Naţional Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 aprilie 2018

1. În baza prevederilor art. 27 lit. j din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, repartizarea orelor de matematică de la clasa a X-a C încadrate până la această dată la un cadru didactic sunt redistribuite, începând cu data de 2 mai 2018 şi până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, altui cadru didactic.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 aprilie 2018

1. Conform atribuţiilor consiliului de administraţie stabilite în baza Odinului ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 şi a Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 se aprobă concluziile rezultate din analiza modului de îndeplinire a obiectivelor şi sarcinilor la clasele a XI-a, a XII-a şi la aria curriculară "Om şi societate. Arte".

 

2. În baza art. 4 alin. 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

                 se acordă avizul favorabil personalului didactic care urmează a participa la concursul de titularizare  în anul şcolar 2018-2019, pentru ocuparea posturilor didactice vacante la catedrele de Fizică şi Matematică din cadrul Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul".

 

3. Având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. CR 89 din data de 25 aprilie 2018 a reprezentantului legal al elevului Cocea Ionuţ Adrian,

                           în temeiul art. 135 alin. b) coroborat cu art. 136 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, se acordă avizul privind transferul elevului Cocea Ionuţ Adrian din clasa a IX-a E de la  Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova.

 

4. Ţinând cont de concluziile Raportului nr. A 1620 din 17 aprilie 2018 întocmit de comisia de cercetare disciplinară a abaterilor săvârşite de un cadru didactic din cadrul Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul", potrivit prevederilor art. 280 alin. 2 lit. a din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se acordă sancţiunea disciplinară "observaţie scrisă".

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
12 aprilie 2018

1. Încheierea Protocolului de colaborare interinstituţională între SC Transavia SA şi Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul".

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
16 martie 2018

1. Având în vedere solicitarea înregistrată sun nr. CR 67 din data de 16 martie 2018,

            în temeiul art. 135 alin. c) coroborat cu art. 136 alin. 3 şi 142 alin. 2 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare,

            se acordă  avizul privind transferul elevului  Moraru Mihai Alin din clasa a IX-a C  de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. În baza art. 280 alin. 4 lit. a din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte componenţa comisiei formată din 4 membri pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic din cadrul Colegiului Naţional Militar               “Mihai Viteazul”.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26 februarie 2018

1. Aprobarea condiţiilor specifice în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pentru ocuparea posturilor didactice-catedrelor vacante.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 20
februarie 2018

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Ciolacu Neculai Rareş  din clasa a IX-a B privind transferul  de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o altă instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
12 februarie 2018

1. Aprobarea cererilor reprezentanţilor legali ai elevilor Puican Dumitru din clasa a IX -a A,  Titiana Alin din clasa a IX -a B şi Mureşan Sergiu din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la alte instituţii de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
8 februarie 2018

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Porime Darius-Cristian  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la  Colegiul Economic "Transilvania" din   Târgu Mureş, în urma examinării medicale şi a susţinerii şi promovării examenelor de diferenţă.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
6 februarie 2018

1. Aprobarea cererilor reprezentanţilor legali ai candidaţilor Ciolacu Neculai Rareş şi Buciuman Andra Georgiana, declaraţi neadmişi în sesiunea din anul 2017, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a prin retragerea candidaţilor declaraţi "admis", după susţinerea examenelor de diferenţe.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
1 februarie 2018

1. Actualizarea fişei de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din colegiu.

2. Aprobarea Ofertei educaţionale şi a Proiectului de încadrare a profesorilor titulari pentru anul şcolar 2018-2019.

3. Discutarea şi stabilirea modalităţii de completare a locurilor rămase libere la clasele a IX-a după retragerea după retragerea/scoaterea din evidenţă a candidaţilor declaraţi admişi.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
16 noiembrie 2017

1. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Buzgar Petrea din clasa a X -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
9 noiembrie 2017

1. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Porime Darius din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
2 noiembrie 2017

1. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Sfîrloagă Vlad-Nicolae din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
10 octombrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Sfîrloagă Vlad Nicolae  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
10 octombrie 2017

1. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Vinţ Paul din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. Acordarea avizului cererii reprezentantului legal al elevului Urs Paul din clasa a IX -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
9 octombrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Szodoray Antonio din clasa a IX -a E privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Albulescu Robert Mihai din clasa a IX -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
29 septembrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Petriţa-Iuţalim Elena Adriana  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. Completarea componenţei Consiliului de administraţie al Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” cu doi noi membri: locţiitorul comandantului şi reprezentantul elevilor.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 septembrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Barteş Ioana Patricia  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Cirebea Andrei din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Croitoru Doru Radu Ionuţ  din clasa a IX -a E privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
19 septembrie 2017

1. Avizarea componenţei comisiei de disciplină pentru elevii din cadrul Colegiului Naţional Militar

 “Mihai Viteazul”.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
14 septembrie 2017

1. Discutarea şi aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Mureşan Sergiu-Valentin  privind transferul  în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia de la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 septembrie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Moţoiu Ionuţ-George  din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
4 septembrie 2017

1. Acordarea avizului specific personalului didactic care a solicitat încadrarea pe posturile didactice vacante în anul şcolar 2017-2018.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
22 august 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Cojocaru Valeria Teodora  din clasa a X -a de la Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova privind transferul în clasa a X-a la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

2. Acordarea avizului specific personalului didactic care a solicitat încadrarea pe posturile didactice vacante în anul şcolar 2017-2018.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
14 iulie 2017

 Stabilirea perioadei pentru susţinerea examenelor de diferenţă şi aprobarea Graficului de examen pentru candidaţii de clasa a IX-a care au susţinut examen de admitere în anul 2017.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
26  iunie 2017

1. Aprobarea strategiei educaţionale pentru anul şcolar 2017-2018.

2. Acordarea avizului specific personalului didactic care a solicitat încadrarea în anul şcolar 2017-2018 pe posturile/catedrele didactice rămase vacante.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13  iunie 2017

1. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Popescu Radu Cosmin  din clasa a IX -aC privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Luican marian Cătălin din clasa a X -a A privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
8 iunie 2017

 Aprobarea premiilor sportive ce se acordă elevilor cu rezultate meritorii în anul şcolar 2016-2017.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
18  mai 2017

 1. Aprobarea modului de desfăşurare a activităţilor de pregătire a examenului de bacalaureat şi a examenului de admitere în academiile categoriilor de forţe ale armatei.

  2. Aprobarea criteriilor după care vor fi discutaţi elevii claselor a X-a şi a XI-a în urma susţinerii testelor finale.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 februarie 2017

 Dezbaterea şi aprobarea condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 februarie 2017

1. Completarea membrilor Consiliului de administraţie al Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul”, urmare a plecării în concediu fără plată a unui membru. 

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Mazilu Mihai Lucian  din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

3. Aprobarea Proiectului de încadrare a titularilor şi Lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru anul şcolar 2017-2018 .

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
2 februarie 2017

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Moiceanu Eduard Adrian din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
31 ianuarie 2017

            Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Gâtlan Adelin Ionuţ din clasa a IX-a E privind transferul de la Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba-Iulia la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova .

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
10 ianuarie 2017

            Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Cojocaru Valeria privind transferul de la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova în Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba-Iulia.

 Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
20 decembrie 2016

 Dezbaterea propunerii Comisiei de cercetare disciplinară privind acordarea sancţiunii cu "avertisment", urmare a faptelor săvârşite de către un cadru didactic.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
7 decembrie 2016

 Desemnarea  componenţei comisiei de cercetare disciplinară a faptelor săvârşite de personalul didactic ce pot constitui abateri disciplinare.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
15 noiembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Moca Alexandru din clasa a IX -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 octombrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Vlad Dragoş-Iustin din clasa a IX -a A privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
20  octombrie 2016

 1. Aprobarea standardelor de îndeplinit la sfârşitul anului de către elevii claselor a X-a şi a XI-a.

  2. Stabilirea premiilor ce se vor acorda elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şcolare (ştiinţifice, sportive şi culturale).

3. Aprobarea actualizării P.A.P. pentru anul 2016.

4. Aprobarea proiectelor de consiliere socio-profesională la nivelul colegiului.

5. Aprobarea burselor sportive; aprobarea responsabilităţilor în cadrul comisiei sportului şcolar.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 octombrie 2016

 1. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Filip Angelo-Gabriel din clasa a X-a A privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia în Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova.

  2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Bancheş Valentin Cristian din clasa a IX-a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
05 octombrie 2016

 Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Mazilu Lucian Mihai privind transferul  de la Liceul Penticostal "Logos" din Timişoara în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia , ca urmare a retragerii la cerere a elevului Bucea Bogdan Ilie Ioan din clasa a IX-a D.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
29 septembrie 2016

 1. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Bucea Bogdan Ilie din clasa a IX-a D privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

  2. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Muntean Cosmin Marinel privind transferul de la Colegiul EconomicTransilvania” din Târgu Mureş în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia, ca urmare a retragerii la cerere a elevului Prică Raul Ioan din clasa a IX-a B.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2016

 Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Prică Raul Ioan din clasa a IX-a B privind retragerea şi transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o altă instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Bogdan Ioan Silviu din clasa a XII-a B privind retragerea la cerere  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
22 septembrie 2016

1. Stabilirea cadrelor didactice propuse a fi aprobate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director adjunct din colegiu, în conformitate cu prevederile art. 11 şi art. 12 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5080 din 31 august 2016.

2. Potrivit art. 7 alin. 1, lit. e din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare votul secret exprimat de către toţi elevii colegiului în urma alegerilor organizate de consiliul elevilor, el.cap. Argatu Ioana Florina din cls. a XII-a E a fost aleasă ca reprezentant al elevilor în Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" în anul şcolar 2016-2017.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
16 septembrie 2016


Aprobarea cererii   privind transferul elevului Olteanu Ionuţ Marian de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, ca urmare a clasării inapt medical pentru a urma instituţiile de învăţământ militar.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 15 septembrie 2016


Aprobarea cererii privind transferul elevului Han I. Gheorghe de la Colegiul Naţional “Avram Iancu” din Câmpeni la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 14 septembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Rezmiveş Dan-Cristian privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

   BUGET

TOTAL PLĂŢI

LA 30 SEPTEMBRIE 2017

9.150.216 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 31 AUGUST 2017

8.051.632 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 31 IULIE

 7.374.570 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 30 IUNIE 2017

 6.535.183 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 31 MAI 2017

5.496.146 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 30 APRILIE 2017

 4.322.623 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 31 MARTIE 2017

 3.328.510 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 28 FEBRUARIE 2017

 2.104.727 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 31 IANUARIE 2017

 1.056.664 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 30 NOIEMBRIE 2016

11.542.969 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 31 OCTOMBRIE 2016

10.316.605 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 31 AUGUST 2016

8.356.391

 

     POSTURI VACANTE/CONCURSURI / EXAMENE DE PROMOVARE

            NOU  ANUNŢ OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE

                                             

      

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2008